Nationaal Schadeloket Intermediairs van start

Alle vormen van schadehulp onder één dak. Dat is wat branchevereniging CFD en kennisinstituut Stichting ODIN willen bereiken met het nieuwe Nationaal Schadeloket Intermediairs. Dit gespecialiseerde loket helpt assurantie advieskantoren met het professioneel afwikkelen van schades van hun klanten.

Klant heeft recht op beste hulp
Jaarlijks verwerken assurantie advieskantoren (intermediairs) vele tienduizenden schades van klanten. Een deel van die schades vraagt extra aandacht van het intermediair. Bijvoorbeeld omdat er contra-expertise gewenst is, er een letselschade is, of omdat het een complexe schade betreft.

Via het Nationaal Schadeloket Intermediairs (NSI) kunnen intermediairs deze bijzondere schades centraal aanmelden voor behandeling door gediplomeerde en gecertificeerde experts. Hiermee garandeert het intermediair de best mogelijke belangenbehartiging voor zijn klant.

Verzekeraars betalen vaak de kosten
De experts achter het NSI kunnen in de meeste gevallen hun kosten declareren bij één van de bij de schade betrokken verzekeraars. Daardoor is de dienstverlening ook laagdrempelig voor intermediairs en hun klanten.

Daarnaast hebben CFD en Stichting ODIN partners geselecteerd, die garanderen geen kosten achteraf in rekening te brengen als het aantal uren tegenvalt of een claim niet verhaalbaar blijkt. Dat is een belangrijke extra bescherming voor de consument.

Professionele partners
Het NSI heeft Letselschadebedrijf Flyct (ontstaan uit de fusie tussen Korevaar Van Dijk en Europrotector) geselecteerd als strategisch partner voor letselschades. Voor andere soorten schades is Schadehulp Expertisediensten de strategische partner geworden.

Beide bedrijven hebben een zeer uitgebreide ervaring met alle vormen van schadehulp, bieden een landelijke dekking van deskundigen, werken met NIVRE experts en zijn aangesloten bij diverse keurmerken.

Beschikbaar voor alle consumenten
Steeds meer consumenten verzekeren zich online. Maar als er een schade is, is vaak niet bekend hoe dit het beste kan worden aangepakt. Ook weten verzekerden niet of de verzekeraar in kwestie wel voldoende uitkeert of voldoende ondersteunt bij een verhaalschade.

Dankzij het NSI kunnen consumenten nu bij elk willekeurig intermediair aankloppen om bijzondere schades te laten behandelen. Of om een second opinion te vragen als er onenigheid is over de schade uitkering van een verzekeraar. Vooral bij grotere schades is het inschakelen van een eigen expert van groot belang. Dit kan nu eenvoudig en meestal zonder kosten via elk intermediair worden geregeld.

Het intermediair meldt de zaak aan bij het NSI en de expert gaat aan de slag. Als het intermediair daarnaast ook hulp verleent bij het verzamelen en leveren van de eerste documenten, wordt via het NSI een verrichtingentarief betaald.

Uitbesteden
Naast het doorverwijzen van bijzondere schades, kunnen intermediairs via vaste prijsafspraken ook de behandeling van hun standaard schades uitbesteden via het NSI. Deze dienst is ontwikkeld om kleinere kantoren te ontzorgen, waarbij de kwaliteit op hoog niveau blijft. Ook kantoren met bijvoorbeeld een tijdelijk capaciteitsprobleem kunnen bij het NSI terecht.

Neem nu op de site alvast een kijkje: nationaalschadeloketintermediairs.nl