Nederland in de pas met Europa, affectieschade

Op 1 januari 2019 wordt de regeling aangaande affectieschade van kracht.  Dit betekent dat familieleden van een slachtoffer (ouders, kinderen, partners) recht kunnen hebben op een schadevergoeding. De vergoedingen liggen tussen de € 12.500 en € 20.000 .

Door deze wet wordt de reikwijdte van de aansprakelijkheid weer verder opgerekt. We begonnen in Nederland met schadevergoeding toe te staan aan het slachtoffer alleen. Vervolgens konden ook anderen claimen: betrokkenen in een bepaalde kwaliteit, denk aan werkgevers. Weer later konden ook mensen die een trauma opliepen doordat ze getuige waren van een ernstig ongeval met succes een schadevergoeding claimen, de zogenaamde shockschade.

Familieleden hadden geen ander steunpunt dan de bovengenoemde shock schade en stonden vaak met lege handen als de  schadevergoeding verdeeld werd.  Met de komt van het wetsartikel aangaande affectieschade kunnen ook zij in voorkomende gevallen met succes claimen.

Waar moeten we aan denken?
De vergoeding uit affectieschade is een soort van smartengeld. Denk aan de volgende situaties: kinderen die als gevolg van een ongeval blijvend ernstig hersenletsel oplopen; Een vader die in zijn avondwinkel wordt doorgeschoten door overvallers. De achterliggende gedachte bij de wetgeving is erkenning van het leed en genoegdoening. Dit kan helpen bij de verwerking van het leed. Het gaat dus niet om het vergoeden van schade. Om met minister Dekker te spreken: ”Het gaat om de erkenning van verdriet van personen van wie het leven volledig op de kop staat door een fout van iemand anders.

Wie betaalt het?
Zoals met alle schade zal de aansprakelijke partij de vergoeding moeten dragen. Omdat die meestal verzekerd is, zal de verzekeraar betalen. Als de dader onbekend is, zoals vooral kan gebeuren bij geweldsmisdrijven, zal het schadefonds geweldsmisdrijven opkomen voor de schade.

 

Onze collega’s  van de afdeling Flyct Buitenland wisten ons te vertellen dat alle landen in Europa (behalve Nederland en Duitsland) al een dergelijke wet hebben. Het calvinistische Nederland, altijd al zuinig als het gaat om schadevergoedingen, trekt met deze wet aardig bij. Een mooie ontwikkeling.