Ondernemerscoaching door Athenos

In de put… en er weer uit

Willem (niet zijn echte naam, red.) is eigenaar van een rioolservicebedrijf. Een familiebedrijf waarin ook zijn zoon en echtgenote werken. Hij raakte betrokken bij een verkeersongeval. Hierdoor kon Willem niet meer 60 uur per week werken, wat hij voor het ongeval wel deed. Maar of dat verstandig was?
“Er lag een grote uitdaging voor de continuïteit van mijn bedrijf”, aldus Willem. “De laatste jaren hebben we hard gewerkt om het familiebedrijf verder te ontwikkelen. En dat dreigde door het ongeval en de gevolgen daarvan te stagneren.”  <lees hoe Athenos Willem er bovenop hielp>

Door het verkeersongeval en de herstelperiode moest Willem zijn eigen rol in het bedrijf heroverwegen. Zijn zoon werkte al mee in het bedrijf, en kon dus werkzaamheden overnemen. Hij wist alleen niet goed hoe hij dat moest aanpakken.

Verschuiving van werkzaamheden
De ondernemerscoach-bedrijfsadviseur van Athenos maakte op verzoek van de aansprakelijke verzekeraar en de belangenbehartiger een analyse van de huidige situatie van het bedrijf. Hieruit kwam naar voren welke maatregelen ze konden nemen nu de DGA niet meer de rol kon vervullen die hij had voor het ongeval. Daaruit bleek dat er vervangende arbeidscapaciteit nodig was bij de herverdeling van werkzaamheden. Willem: “Om mijn klanten te kunnen blijven bedienen, moest ik een meer commerciële en sturende ondernemersrol aannemen. De financiën moest ik strak managen en er lag een uitdaging op commercieel vlak”.

Ruimte voor groei
Met de begeleiding door de ondernemerscoach-bedrijfsadviseur van Athenos kwam het bedrijf weer op de goede weg. “Ik zag groeimogelijkheden voor het bedrijf”, geeft Willem aan. “De arbeidskracht wilde ik behouden en dat kon als de klantenkring werd uitgebreid. Ik heb nu zelf meer een aansturende rol, maar ik blijf ook graag betrokken bij de uitvoering”.

Weer op de goede weg
“De aansprakelijke verzekeraar en mijn belangenbehartiger gaven me de kans om met een bedrijfsadviseur van Athenos aan de verbeterpunten te werken.” In het adviestraject waren de belangrijkste thema’s de extra arbeidscapaciteit en investeringen. Met resultaat: “Ik zit beter in mijn vel en ik onderneem nu echt weer. Bovendien is de ondernemerszin bij mijn zoon toegenomen en zijn we plannen aan het maken voor de toekomst. Het bedrijf loopt gewoon weer goed”.

Athenos; onderzoek, ondernemerscoaching en bedrijfsadvies bij letselschade
Athenos adviesgroep is dé onafhankelijke specialist in het oplossen van AOV- en letselschades van zzp- en mkb-ondernemers. Wij helpen schadelast beperken door het uitvoeren van onderzoek, het geven van advies en het oplossen van bedrijfsproblemen.
Meer informatie op www.athenos.nl