De Flyct.nl Smartengeld Calculator

De Smartengeld Calculator
Het smartengeld en vragen rondom de totstandkoming van smartengeldhoogte speelt bij de meeste van onze intakes een grote rol. Om tegemoet te komen aan deze vragen en een indicatie te kunnen geven voor de hoogte van een smartengeldvergoeding bij een bepaald letsel, hebben wij besloten om per half juli onze Smartengeld Calculator te introduceren.

De Smartengeld Calculator is een praktisch online gereedschap, die door slachtoffers, branchegenoten en assurantietussenpersonen kan worden gebruikt voor een indicatie van een mogelijke smartengeldvergoeding bij een bepaald letsel.

Gebaseerd op 500 gerechtelijke uitspraken
De ramingen en bandbreedtes die worden getoond als resultaat, zijn gebaseerd op meer dan 500 gerechtelijke uitspraken van de afgelopen 10 jaar. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze resultaten. Wij hopen met onze Smartengeld Calculator tegemoet te komen aan de vragen rondom smartengeld en dat de invullers van de calculator ons vragen hun letselschade in behandeling te nemen.

Kijk en probeer hier onze Smartengeld Calculator