Rekenkundige inschakelen bij letselschadezaak; hoe werkt dat?

Als je op reis gaat, doe je dat niet met het idee bij een ongeval betrokken te raken. Als dat dan gebeurt, kan er veel op je af komen. Een letselschadebureau als Flyct kan jou helpen bij het verhalen van de schade. Maar waar heb je eigenlijk recht op als slachtoffer? En wie berekent mijn schade?

In de meeste gevallen doet Flyct dit zelf, maar soms is een zaak zo complex dat wij een rekenkundige inschakelen. Een rekenkundig expert biedt duidelijkheid in de vaststelling van de schadeposten en rekent alle schade, nu bekend en de schade die nog mogelijk volgt, zorgvuldig door op basis van de aangeleverde stukken.

Voor een schade welke heeft plaatsgevonden in India, hebben wij rekenkundige Vera Waaijenberg-Laumen ingeschakeld. Zij vertelde ons meer over haar werk en dit desbetreffende geval, deze zaak is in behandeling bij collega Bas du Mez van onze buitenland afdeling.

 

Over Vera

Vera Waaijenberg-Laumen is rekenkundige en al sinds 2001 actief in deze branche. Naast haar werk als rekenkundige geeft ze ook zelf trainingen. Ze leert mensen bijvoorbeeld over het bruto/netto traject, overlijdensschades, welke bijzondere inkomsten je kan krijgen bij overlijden en hoe de rekenmethodiek werkt.

Vera heeft de interesse in rekenen niet van een vreemde, ze vertelt: ‘’Mijn moeder is degene die het rekenwerk ongeveer heeft uitgevonden. Toen ze voor zichzelf is begonnen, ben ik er ook in ingerold. Dat heeft mij gegrepen en nooit meer iets anders gedaan. Ik ben zelf begonnen in overlijdensschades. Dat is normaal de laatste die je pakt, dat is het privilege die ik had als dochter van.

Daarna de letselschades opgepakt, tegenwoordig doe ik alle complexe zaken. Naast het rekenen geef ik ook trainingen waaronder twee dagen in de zwaar letsel opleiding.’’

 

 

De diversiteit is iets wat Vera aanspreekt

Vera vertelt dat ze het vak interessant vind omdat het divers is. ‘’Van hele simpele tot complexe personenschade berekenen, maar ook overlijdensschade. De rekentechnisch mooiste zaken vind ik de overlijdensschades i.c.m. zelfstandigen. Dan ben ik helemaal los op die cijfertjes, dat vind ik heerlijk. Rapportages maken, hoe stel je het vast en dit proberen uit te leggen zodat iedereen het snapt.’’

Daarbij komt ook kijken dat Vera meerdere opdrachtgevers heeft. Geen enkele dag is hetzelfde. “Ik doe strafzaken, vordering van een benadeelde partijen. Moordpartijen, maar ook bijvoorbeeld iemand die na het stappen 3x in zijn rug gestoken is en met een dwarslaesie zit.’’ Ze vertelt dat de benadeelde partij haar vraagt om de schades te berekenen. Of slachtofferhulp verwijst naar haar. Bij letselschades in Nederland zit meestal een opdrachtgever.

Verder blijf je leren zegt Vera. ‘’Ik bouw mijn kennis voornamelijk op door veel te lezen. Nieuwsbrieven van de rijksoverheid, vakliteratuur maar ook het lesgeven houdt je up-to-date. Je moet op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen.’’

 

Dit kan een slachtoffer verwachten van een rekenkundige

Het contact tussen slachtoffer en een rekenkundige als Vera is vaak rechtstreeks. Het is belangrijk om alles zo eenvoudig mogelijk te laten verlopen in strafzaken, anders kan het zo zijn dat de strafrechter het gaat doorverwijzen naar een civiele procedure. Gelukkig valt er in de meeste gevallen wat te halen voor de slachtoffers. In 2011 is de wetgeving aangepast zodat er een vordering ingediend mag worden. En als die wordt toegewezen door de rechter en de dader betaalt (vooralsnog) niet, dan schiet de staat deze 8 maanden voor. En dan gaan ze via het CIB de dader verhalen. Het is eigenlijk de soort garantie die erachter zit, dat is natuurlijk het voordeel van het systeem wat er nu is.’’

Bij schades in het buitenland werkt het net anders. Over het algemeen is het recht van toepassing in het land waar het ongeval gebeurd is. Dus heeft het weinig zin om een heel rapport te laten opstellen op Nederlandse normen, omdat ze daar een andere rekensystematiek hebben. In dit specifieke geval moest ik toch iets doen om in India voetlicht te krijgen.’’

 

De zaak voor Flyct

In 2012 heeft een Nederlands gezin, tijdens een vakantie in India, een zwaar ongeval meegemaakt. Het gezin kreeg een frontale aanrijding in een busje met een vrachtauto, waarbij ze allemaal flink gewond zijn geraakt. De vader is in coma geraakt en na 1.5 jaar naar Nederland vervoerd en verpleegd. Helaas is hij later alsnog overleden. De moeder heeft ook letsel opgelopen en moest ook lange tijd in het ziekenhuis blijven. De zoon heeft hersenletsel opgelopen en lag ook voor langere tijd in coma. De dochter is er gelukkig redelijk ongeschonden vanaf gekomen. Zij had licht pols letsel, maar was eigenlijk al vrij snel op de been. De zaak loopt in India voor de rechter, maar het is een heel traag proces. Flyct heeft Vera ingeschakeld om de inkomensschade van de zoon uit te rekenen en hierover een verklaring af te leggen bij de rechtbank in New Delhi.

 

Voor complexe zaken is het vaak verstandig een rekenkundige in te schakelen

In principe had Vera voor het hele gezin letselschade kunnen indienen en een overlijdensschade berekening. Bas vertelt waarom dit niet gebeurd is. “Als we dat hadden gedaan, liepen de schades in de miljoenen. We wilden voorkomen dat het buiten alle proporties ging lopen en besloten het realistisch te houden. Dit in overeenstemming met de moeder. We hebben het zeker overwogen, want naast de zoon hebben ook moeder en dochter letsel en vader is overleden, dus eigenlijk zouden dat 4 claims kunnen zijn.  Maar wij hebben het binnen de perken gehouden omdat we wilden voorkomen dat het met alle sepsis benaderd ging worden.’’

Daarnaast loopt deze letselschadezaak voor de rechter omdat het om grootschalige bedragen gaat. “De vertragingen zijn te wijten aan het feit dat dit zo een complexe zaak is, dat advocaten veel tijd nodig hebben gehad. Twee jaar geleden is de familie geswitcht naar een andere advocaat en deze houdt de vaart er redelijk in.’’

 

Berekening via Nederlandse of buitenlandse normen en maatstaven?

“Toen wij de opdracht kregen hebben we ons vooral gefocust op de jongen, licht Bas toe. Het is een Nederlandse opdracht. Hij is nu ongeveer 20 jaar oud. Hij lag op een universitair traject en heeft nu met veel moeite en aangepaste scholing een MBO diploma. Het is nu een heel laag inkomen wat hij heeft. En daar hebben wij gewoon een berekening voor gemaakt. Normaliter berekenen we op basis van het fiscaal recht van het land waarin het gebeurd is, maar in deze zaak hebben we Nederlands fiscaal recht toegepast. Dit heeft veel vragen en opmerkingen opgeleverd.’’

Vera vertelt waarom ze een Nederlandse berekening heeft gedaan. ‘’Het percentage invaliditeit wordt naar Indiase maatstaven heel anders gemeten dan in Nederland. We zitten nu zover in het proces dat ik dat stukje niet heb. Ik mis een puzzelstukje in mijn Indiase berekening, dus dan kan ik beter het Nederlandse puzzelstukje gebruiken anders hebben we niks. We hebben het op deze manier aangepakt en het wordt heel spannend of de rechter daarmee wat gaat doen. ‘’

 

Welke stukken moesten er aangeleverd worden?

‘’Het begint met een gelegaliseerde vertaling van onze stukken naar het Engels, dat is de voertaal.’’, vertelt Vera. “Uiteindelijk hebben wij- 4 Nederlandse en 4 Engelse rapporten, mijn cv in het Nederlands en Engels, mijn diploma’s, mijn inschrijving als gerechtelijke deskundige in beide talen meegenomen.  Het was een hele checklist.’’

 

Hoe verliep de procedure toen je daar kwam?

Vera geeft aan dat het een bijzondere ervaring was. De locatie waar de advocaat zat was een klein hokje waar uiteindelijk net aan zes mensen in konden. Ook het proces aldaar is totaal anders dan in Nederland.

“Digitaliseren kennen ze niet. Alles werd uitgetypt. Ter plekke kreeg de tegenpartij ook mijn rapport te zien. Was aardig schrikken voor hem.  Een affidavid moest ingediend worden bij de rechter, dat is een soort persoonlijke toelichting op het werk wat je gedaan hebt in deze zaak. De stukken moeten ingeklaard worden en verklaringen moesten worden afgelegd. Daarna was nog het kruisverhoor.’’

 

Hoe ging het kruisverhoor?

‘’De eerste dag van het kruisverhoor ging het echt bijna alleen over: hoe werkt een letselschadeclaim in Nederland, op basis van welk wetsartikel kan er geclaimd worden, maar ook de vraag of er in Nederland ook al een claim is ingediend.

Hoe zit het dan met medische kosten in Nederland. Het ging helemaal niet over mijn rapport. Bij de volgende zitting ging het iets meer over het rapport zelf, maar ook weer juridische vragen.  Hierop heb ik meerdere keren moeten aangeven dat ik geen jurist ben en alleen over mijn rapport een toelichting kan geven.’’

 

Wat zijn de volgende stappen?

Vera vertelt: De Indiase advocaat heb ik begrepen dat aan zowel onze kant als die van de tegenpartij getuigen en deskundigen zijn die gehoord mogen/kunnen worden. Zoals artsen en dergelijke van wat ik begrepen heb. Daar gaat ook nog een aanzienlijke tijd overheen. Het zal een jaar tot anderhalf jaar kunnen duren voordat een rechter daar uiteindelijk een klap op kan geven. Het belang is zo groot dat als wij teleurgesteld zouden zijn, dat wij in beroep gaan en als andersom ook en dan kan je er 2 jaar bij optellen. Dus nog een lange adem.’’ vult Bas aan.

 

Is er vertrouwen in een goede afloop?

‘’Er is volgens mij ook echt een strafrechtelijke veroordeling’’ geeft Vera aan. Maar ik denk wel dat de advocaat van de tegenpartij alles uit de kast gaat halen om medeschuld proberen te bewijzen. Juridisch weet ik er weinig van. Wat ik weet is dat de advocaat in India echt heel blij was met de antwoorden zoals ik had gegeven in het kruisverhoor.  Ik ben blij dat ik dat heb kunnen doen. Het wordt spannend. Dit is wel een dossier dat blijft je je hele leven bij. Het is zo een bijzondere casus, met de hele reis erbij en hoe alles gegaan is. Alles wat afwijkt van hun norm, moest toegelicht worden. Dus het is wel goed dat we er persoonlijk zijn geweest, want daar waren ze niet uitgekomen.’’