Samenvoeging afdelingen Letsel Binnendienst

Op 1 juni jongstleden is er iets veranderd in de operationele organisatie van Flyct. De teams Compensation & Recovery (C&R) en Claims & Advies (C&A) zijn samengevoegd tot één team, namelijk Letsel Binnendienst. De aansturing is in handen van Pim Bijkerk. Pim is in juni 2019 bij Flyct gestart als manager van het Claims & Advies team.

Door het samengaan van de collega’s van Licht-Letsel (C&R) en Middelzwaar Letsel (C&A) kunnen we de werkzaamheden flexibeler indelen en beter coördineren. In de praktijk betekent dit dat we nu als één team alle inkomende telefoongesprekken van onze cliënten en wederpartijen oppakken. Hierdoor kunnen wij onze cliënten beter bedienen tijdens vakantieperioden en ziekte. Ook willen we met deze samenvoeging de ontwikkeling van onze collega’s intensiveren. Collega’s die aan het begin van hun carrière in de letselschadebranche en/of bij Flyct staan hebben goede en gedegen begeleiding nodig. Met één nieuw en groter team kunnen we deze kennis, tijd en capaciteit waarborgen. Daarnaast is het makkelijker om bestaande kennis te delen en daarmee processen en procedures verder te optimaliseren.

Kortom, met deze samenvoeging is het werk beter planbaar, minder afhankelijk van in- en externe factoren, beter voor onze collega’s en daardoor beter voor onze cliënten.