De schaduwzijde van een mooie wintersportvakantie

Helaas verschijnen er elk jaar vele berichten over gewonden en soms zelf doden door wintersportongevallen. De (winter)sporters lopen daarbij veelal knie-letsel, bovenbeen en onderbeen breuken op. In de meeste gevallen ontstaat het ongeval zonder dat een ander daarbij betrokken is. Soms veroorzaakt een ander het ongeval en u zit dan dankzij die ander met de veelal nare gevolgen die maanden soms jaren kunnen aanhouden. Als u die ander vervolgens aansprakelijk wilt stellen voor de geleden en nog te lijden schade dan loopt u al gauw tegen diverse praktische maar ook juridische complicaties aan.

Welk recht is van toepassing?

De eerste vraag die beantwoord dient te worden is welk recht van toepassing is in uw specifiek geval. In artikel 4 lid 1 van het Rome II verdrag staat vermeld: ”(…) het recht van het land waar de schade zich voordoet, ongeacht in welk land de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan en ongeacht in welke landen de indirecte gevolgen van die gebeurtenis zich voordoen.” Indien er sprake is van een ongeval waarbij twee of meer Nederlanders betrokken zijn kan (soms) gekozen worden voor de toepasselijkheid van het Nederlandse recht. Dit is lang niet altijd zo wenselijk voor het slachtoffer als dat in eerste instantie lijkt. Zo kan de beoordeling van de aansprakelijkheid een andere uitkomst genereren en is de wijze waarop de schade wordt vastgesteld en de uiteindelijke hoogte van die schade niet eenduidig. Een zorgvuldige afweging is dan op zijn plaats.

FIS regels

Toch is getracht enige uniformiteit te verkrijgen in de skisport. De Fédération Internationale de Ski (FIS) heeft regels opgesteld voor de pistes ter voorkoming van ongevallen; Net zoals verkeersregels de wegen veiliger moeten maken. De (gedrags) regels van de FIS gelden voor alle skiërs en zien op de volgende onderwerpen: Rekening houden met anderen, beheersen van snelheid en skistijl, de keuze van het spoor, inhalen, invoegen en weer verder skiën, smalle plaatsen, klimmen en lopen, letten op tekens, verlenen van hulp en de legitimatieplicht. Deze FIS-regels spelen, net als de concrete omstandigheden op de ongevalspiste, een belangrijke rol bij de beoordeling van de aansprakelijkheid.
Wij hopen dat u kunt genieten van vele onbezorgde en veilige wintersportvakanties. Gaat er onverhoopt toch iets mis en loopt u letsel op? Dan kan Flyct u helpen bij vragen over – en het in behandeling nemen van – letselschadezaken en overlijdenszaken; Ook bij wintersportongevallen. Flyct kan u – door haar kennis van het Nederlandse recht en de aanwezige kennis van talloze andere rechtssystemen op onze buitenlandafdeling adviseren over de mogelijkheden die er in uw concrete geval zijn. U weet ons te bereiken!

1) http://www.rtlnieuws.nl/nederland/eerste-gipsvlucht-landt-morgen-met-vijf-gewonde-wintersporters
2) http://www.fis-ski.com/