Stimuleren excuses aan verkeersslachtoffers

Pilot ‘Stimuleren excuses aan verkeersslachtoffers’

Enige jaren geleden heb ik voor de nieuwsbrief van Flyct een stukje geschreven over het feit dat veel cliënten (slachtoffers) nooit iets van de veroorzaker van het ongeval horen en dit erg vervelend vinden. Naar aanleiding van dit stukje ben ik via via in contact gekomen met de onderzoekers van de ACCL (Amsterdam Centre for Comprehensive Law), een van de onderzoekscentra van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij deden een onderzoek naar ‘Excuses aan verkeersslachtoffers’ in opdracht van het PIV ( de stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars). In het kader van dit onderzoek ben ik destijds geïnterviewd.

Naar aanleiding van dit onderzoek is onlangs is het boek ‘Excuses aan verkeersslachtoffers’ uitgekomen. Belangrijke inzichten die uit dit onderzoek zijn gekomen leest u hieronder.

• Het komt in de meerderheid van de gevallen niet tot een contact tussen het slachtoffer en de veroorzaker.
• Waar persoonlijk contact wordt opgenomen door de veroorzaker, wordt dit door het slachtoffer positief gewaardeerd. Waar dit niet gebeurd, is de waardering negatief.
• Slachtoffers lijken geen prijs te stellen op persoonlijk contact wanneer het duidelijk is dat het initiatief van de verzekeraar uitgaat en niet van de veroorzaker zelf.
• Het blijkt niet zo eenvoudig te zijn om persoonlijk contact te stimuleren.
• Excuses dragen bij aan een afname van negatieve emoties van het slachtoffer en aan een positieve houding met betrekking tot het afwikkelingstraject van de letselschade.

Excuses maken is zinvol
Op grond van het onderzoek is de conclusie getrokken dat het zinvol is om excuses aan slachtoffers te bevorderen. Daarom is in 2013 een vervolg pilot gestart om contact tussen veroorzaker en slachtoffer te stimuleren. Bij deze pilot zijn meerdere verzekeraars betrokken en één belangenbehartiger: Flyct.

In het afgelopen jaar ben ik nauw betrokken geweest bij deze pilot en vanaf 1 december zal bij Flyct een 0-meting worden gedaan. Bij elke intake zal de cliënt (het slachtoffer) worden geïnterviewd. Het onderzoek zal 2 tot 3 maanden duren. Er zullen verschillende vragen worden gesteld over het contact met de veroorzaker en hoe dat is ervaren. Daarnaast hebben we een folder ontwikkeld voor de verzekeraar, waarmee deze de verzekerde (veroorzaker) kan stimuleren om contact op te nemen met het slachtoffer. De effectiviteit van deze folder zal in de komende periode worden getest bij één van de verzekeraars die ook aan deze pilot deelneemt.

Ik vind het geweldig dat mijn werkgever heeft besloten om mee te werken aan deze pilot. Het is een hele belasting voor mijn collega’s van de afdeling intake die het interview zullen gaan afnemen. Maar ik ben ervan overtuigd dat de uitkomsten van dit onderzoek zullen bijdragen aan een positieve ervaring voor slachtoffers (onze cliënten). En ik vind het dan ook fijn dat Flyct daar een steentje aan kan bijdragen!