Tessa ‘s Gravemade nieuwe algemeen directeur Flyct

Per 1 mei is Tessa ’s Gravemade benoemd tot algemeen directeur van Flyct. Zij volgt hiermee Mark van Dijk op die deze functie jarenlang  bekleedde. Tessa was tot deze datum operationeel directeur bij Flyct. Daarvoor heeft ze diverse managementfuncties bekleed binnen de organisatie. Zij was daarin verantwoordelijk voor diverse trajecten, waaronder kwaliteitsborging en ICT. Mark van Dijk gaat zich richten op het ontwikkelen van het  Kenniscentrum van Flyct, waarin het opleiden en het borgen van letselschadekennis centraal staat. Bovendien blijft Mark statutair directeur van het letselschade-expertisebureau.

Tessa over haar nieuwe functie 

“Ik heb enorm veel vertrouwen in Flyct en de bijzondere rol van Flyct als grootste letselschade expertisebureau in de markt. Ik vind het belangrijk om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de branche. Daarnaast hebben we nu de kans om met het Kenniscentrum onze kwaliteit van dienstverlening, kennisdeling en opleidingscapaciteit nog verder uit te breiden en te borgen. Dat alles motiveert mij enorm en is van grote waarde voor alle slachtoffers die wij helpen.”

Mark over het Kenniscentrum 

“Ik heb jarenlang met veel voldoening de functie van algemeen directeur bekleed. Ik heb tegenover de moedermaatschappij – Van Ameyde – de wens uitgesproken om mij meer bezig te houden met kennisoverdracht op het gebied van letselschade en borging van vaktechniek.  Zij vroeg mij deze plannen verder uit te werken en heeft vervolgens enthousiast het akkoord gegeven.

Het Kenniscentrum zal een centrale plaats gaan innemen bij het opleiden van onze nieuwe en bestaande talenten.”

Flyct Letselschadespecialisten

Flyct letselschadespecialisten behartigt de belangen van slachtoffers van een ongeval dat hun buiten hun schuld is overkomen, en hun werkgevers. Flyct werkt niet voor verzekeraars. De letselschade-experts zijn goed opgeleid en zijn lid van een of meer brancheorganisaties, zoals NIS en NIVRE. Flyct onderschrijft de Gedragscode Behandeling Letselschade en werkt conform het PIV convenant.