Wat is rechtsbijstand en wanneer schakelt u dit in?

Rechtsbijstand is de juridische hulp en ondersteuning die verleend wordt aan personen of organisaties bij juridische kwesties. Deze bijstand kan variëren van juridisch advies tot vertegenwoordiging in rechtszaken. Rechtsbijstand kan verleend worden door advocaten, juridisch adviseurs, rechtsbijstandsverzekeraars en soms door vakbonden of maatschappelijke organisaties.

Wanneer schakelt u rechtsbijstand in?

 1. Juridisch Advies:
  • Advies over rechten en plichten bij arbeidsgeschillen, huurconflicten, of familierecht.
 2. Geschillen en Conflicten:
  • Conflicten met werkgever, verhuurder, buren, of bedrijven (bv. onterecht ontslag, burenruzies).
 3. Rechtszaken:
  • Betrokkenheid bij rechtszaken als eiser of gedaagde (bv. strafzaken, civiele zaken).
 4. Contracten en Overeenkomsten:
  • Opstellen, controleren, of betwisten van contracten (bv. huis kopen, huurcontract).
 5. Letselschade:
  • Claim bij schadevergoeding na ongeval of medische fout (bv. verkeersongeluk).
 6. Erfrecht:
  • Geschillen over nalatenschappen en testamenten (bv. verdeling van een erfenis).