Wie is schuldig bij aanrijding met een fietser?

Aansprakelijkheid en het recht op een schadevergoeding werken anders bij verschillende soorten (elektrische) fietsen.

E-bikes zijn fietsen met trapondersteuning die tot 25 kilometer per uur kunnen. De wet behandelt e-bikes hetzelfde als fietsen.

Voor speed pedelecs gelden andere regels. Deze fietsen kunnen tot 45 kilometer per uur, daarom worden speed pedelecs voor de wet gezien als bromfietsen. Een bromfiets wordt ook wel gezien als motorvoertuig, net als scooters.

 

Elektrische fiets (e-bike)

Als u op een elektrische fiets fietst, bent u een zwakkere verkeersdeelnemer. Dit is zo omdat u minder beschermd bent dan andere weggebruikers. Voetgangers en mensen op een gewone fiets zijn ook zwakkere verkeersdeelnemers. Deze groep is wettelijk meer beschermd dan een voertuig met een motor. Als u aangereden wordt door een automobilist of motor, is de andere partij daarom bijna altijd aansprakelijk. Heeft u als zwakke verkeersdeelnemer geen fout gemaakt? Dan krijgt u uw schade voor 100% vergoed, Ook als u zelf (deels) schuld had aan het ongeval, vergoedt de andere partij meestal minimaal 50% van uw schade.

Speed pedelec

Een speed pedelec gaat een stuk sneller dan een e-bike. Die laatste kan niet harder dan 25 kilometer per uur. Die begrenzing is er bij een speed pedelec niet. Deze fiets kan 45 kilometer per uur en daarom gelden er dezelfde verkeersregels als voor een bromfiets. De Speed pedelec hoort daarom thuis op de rijbaan en niet op het fietspad. Rijdt u op een speed pedelec dan bent u geen zwakkere verkeersdeelnemer en geldt de wettelijke bescherming niet. Op deze manier wil de overheid de kwetsbare verkeersdeelnemers beschermen tegen voertuigen die veel harder rijden.

Heeft u een ongeluk met een ander gemotoriseerd voertuig? Dan hangt het af van de verkeersregels wie schuldig is aan het ongeluk.