Een bedrijfsongeval meegemaakt?

Als u slachtoffer bent geworden van een bedrijfsongeval is het belangrijk dat u als eerste langs de eerste hulp gaat. Daarna is het verstandig om juridische hulp in te schakelen. Een letselschadebureau als Flyct heeft veel ervaring met het verhalen van schades. Door een specialist van Flyct in te schakelen loopt u geen onnodige vertraging op en ziet u geen schadeposten over het hoofd.

Na het inschakelen van hulp is het ook erg belangrijk dat de werkgever zo snel mogelijk aansprakelijk gesteld wordt. Als de aansprakelijkheid erkend is, versnelt dit proces aanzienlijk. Door uw werkgever aansprakelijk te stellen zorgt u er ook voor dat uw letselschadezaak niet verjaart.

Vervolgens dient u alle kosten bij te houden die u maakt naar aanleiding van het letsel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Medische kosten die niet worden vergoed vanuit de zorgverzekering
  • Reis- en parkeerkosten
  • Verlies van loon
  • Kosten voor hulp in de huishouding
  • Smartengeld
  • Enz.

Alle kosten en gemiste inkomsten bij elkaar vormen de uiteindelijke schadeclaim. Deze dient Flyct voor u in bij uw werkgever. De letselschade jurist die u begeleidt in dit proces zorgt er dan voor dat de schadeclaim ook daadwerkelijk uitgekeerd wordt. Gaat hier te veel tijd overheen? Dan wordt er voor een voorschot op uw letselschade gezorgd.

Rechten van de medewerker

Als slachtoffer van een bedrijfsongeval heeft u recht op een schadevergoeding. Tenzij er sprake is van eigen schuld of als de werkgever bewijst dat hem geen enkel verwijt gemaakt kan worden. Dit betekent dat de werkgever eigenlijk altijd aansprakelijk is. De werkgever is dan verplicht uw letselschade te vergoeden.

Rechten van de werkgever

De werkgever heeft bij een bedrijfsongeval een aantal rechten en plichten. De werkgever heeft een zorgplicht en draagt verantwoordelijkheid voor een veilige werkplek, het geven van instructies en toezicht houden. Er is sprake van een werkgeversaansprakelijkheid wanneer de werkgever niet voldoet aan de zorgplicht. U heeft dan recht op een schadevergoeding.

Aansprakelijkheid bepalen

Zodra vaststaat dat het incident zich voordeed tijdens werkzaamheden, rust de bewijslast op de werkgever. Dit houdt in dat de werkgever moet aantonen dat hij alle nodige maatregelen heeft genomen om een veilige werkomgeving te waarborgen. Tevens dient hij aan te tonen dat er voldoende voorlichting en toezicht aanwezig waren op het moment van het incident. De werkgever draagt niet automatisch de aansprakelijkheid voor het bedrijfsongeval. Indien de werknemer opzettelijk of bewust roekeloos gedrag vertoonde dat leidde tot het incident, kan de werkgever hiervoor een verweer voeren. Uit eerdere juridische geschillen blijkt dat dit slechts in zeer uitzonderlijke gevallen van toepassing is. Het feit dat er sprake is van onvoorzichtig gedrag betekent niet automatisch dat er bewust roekeloos gehandeld is.

Rechtsbijstand inschakelen

Na een ongeval met aanzienlijke kosten en schade, kan het zijn dat u geconfronteerd wordt met financiële lasten, terwijl u eigenlijk uw volledige aandacht op uw herstel wilt richten. Het is daarom verstandig om altijd rechtsbijstand in te schakelen. Met de juiste hulp kunt u u volledig concentreren op uw herstel en ontvangt u de nodige aandacht en financiële compensatie waar u recht op hebt

Wat is rechtsbijstand?
Professionele hulp bij juridische conflicten, ook wel bekend als rechtsbijstand of rechtshulp, kan worden ingeroepen vanuit verschillende bronnen, waaronder een rechtsbijstandsverzekeraar, een letselschadeadvocaat of een letselschadejurist

Rechtsbijstand door een rechtsbijstandsverzekeraar

Een groot aantal mensen beschikt over een rechtsbijstandsverzekering, die voorziet in juridische bijstand in geval van een juridisch conflict. Zo een verzekering is handig omdat de kosten voor het inschakelen van een eigen advocaat of jurist aanzienlijk kunnen zijn.

Rechtsbijstand door een advocaat of jurist

Naast het aanspraak maken van uw rechtsbijstandsverzekering, kunt u ook de bijstand inroepen van een gespecialiseerde letselschadeadvocaat of -jurist. Zowel advocaten als juristen zijn experts op het gebied van letselschade (zij noemen zichzelf letselschadespecialisten) en hebben een afgeronde rechtenstudie.

Mogelijk denkt u altijd een advocaat nodig te hebben, maar dat is niet het geval. Het inschakelen van een advocaat is slechts noodzakelijk wanneer er een gerechtelijke procedure gevoerd moet worden. Gelukkig is dit in letselschadezaken vrijwel nooit het geval, en verloopt het gehele letselschadetraject buiten de rechtszaal om.

Veelgestelde vragen

  • Wat is een bedrijfsongeval volgens de Arbowet?

    In Nederland vinden dagelijks arbeidsongevallen plaats waarbij mensen gewond raken of zelfs overlijden. Het is daarom belangrijk om arbeidsongevallen te voorkomen en ervan te leren. Volgens de Arbowet wordt een bedrijfsongeval gedefinieerd als een gebeurtenis die zich voorziet op het werk of gedurende werktijd en die leidt tot schade aan de gezondheid of zelfs tot overlijden. Als een ongeluk ernstig is, moet de werkgever dit melden bij de Arbeidsinspectie. Dit is het geval als het slachtoffer moet worden opgenomen in een ziekenhuis, blijvend letsel heeft of als het slachtoffer is overleden als gevolg van het ongeval. De werkgever moet ook onderzoeken hoe het ongeluk kon gebeuren en maatregelen nemen om te voorkomen dat het weer gebeurt. De Arbowet wil ervoor zorgen dat werknemers veilig kunnen werken en dat werkgevers actie ondernemen als er toch een ongeluk plaatsvindt. 

Hulp nodig bij het verkrijgen van een schadevergoeding?

Onze medewerkers hebben al veel slachtoffers bijgestaan en letselschade zaken afgerond. Wij kunnen na bespreking van alle factoren een indicatie geven van een mogelijke schadevergoeding.

Neem kosteloos contact met ons op en wij helpen u graag verder: 088 – 100 4300 of nieuweschade@flyct.nl
Of vul het formulier in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Benader mij*