Flyct helpt bij letselschade in Italië

Belangrijke telefoonnummers:
Alarmnummer 112
Politie 113 of 112
Ambulance 118 of 112

Ik heb een ongeval gehad en wil mijn rechten veilig stellen. Heb ik een zaak en waar begin ik?

Als u op reis gaat, doet u dat niet met het idee bij een ongeval betrokken te raken. Als dat dan gebeurt, komt er veel op u af. Toch is het heel belangrijk dat u juist dan een aantal acties neemt, om uw rechten veilig te stellen. Flyct onderzoekt graag voor een standaard tarief van €250 euro uw persoonlijke verhaal mogelijkheden. Dat schept meteen veel duidelijkheid.

Wat krijgt u voor het adviestarief van €250 euro?

Flyct verzamelt informatie. Wij onderzoeken of wij u met een redelijke kans op succes kunnen helpen. Onze specialisten beoordelen daarbij het toepasselijk recht, de aansprakelijkheid en andere relevante onderwerpen. Vervolgens krijgt u een uitgewerkt advies van ons. U besluit daarna pas of u Flyct international voor de verdere behandeling inschakelt.

letselschade italie

Veelgestelde vragen letselschade Italië

Wie betaalt de kosten van de artsen en therapeuten?
Deze kosten komen in principe voor rekening van de tegenpartij. Aangezien u een zorgverzekering heeft, is het belangrijk dat u de kosten eerst bij deze verzekeraar indient. De kosten die de zorgverzekeraar niet betaalt, worden bij de tegenpartij gevorderd.

Ik ben opgenomen geweest in het ziekenhuis; krijg ik daarvoor ook een vergoeding?
Volgens het Italiaanse recht heeft u geen recht op een vaste daggeldvergoeding. Extra kosten, zoals de huur van een televisie en de aanschaf van ziekenhuiskleding, worden vergoed met een nota.

Hoe wordt het smartengeld berekend?
In Italië wordt het smartengeld gesplitst in twee delen: morele schadevergoeding en biologische schadevergoeding. De biologische schadevergoeding wordt door de rechter naar billijkheid vastgesteld volgens berekeningsmethoden die per rechtbank kunnen verschillen. Morele schadevergoeding wordt alleen betaald als er sprake is van een strafbaar feit. Dat is bij een verkeersongeval vaak niet het geval.

Ik heb hulp in het huishouden nodig; wat nu?
Er moet naar Italiaanse maatstaven een aantoonbare medische noodzaak zijn om een betaalde hulp in het huishouden te nemen. Als u hulp wilt inschakelen, neemt u dan eerst contact met ons op.

Ik kan niet werken; wie betaalt mijn salaris?
Als u niet als uitzendkracht of zelfstandige werkt, betaalt uw werkgever uw salaris volgens de wet tot 70% door. Afhankelijk van de cao kan het ook voorkomen dat u gedurende het eerste jaar 100% salaris ontvangt. In het tweede jaar zal dat waarschijnlijk 70% zijn.

Bent u werkzaam als uitzendkracht, dan komt u in aanmerking voor een ziektewetuitkering. Werkt u als zelfstandige, neemt u dan direct contact met ons op. Wij bespreken de mogelijkheden graag met u.

Ik kan niet werken; moet mijn werkgever ook iets doen?
Ja, uw werkgever moet meewerken aan de arbeidsre-integratie. De arbodienst kan u daarover meer vertellen.

Ik kan niet meer klussen; kan ik voor de extra kosten een schadevergoeding krijgen?
Ja, mits er een aantoonbare medisch verband is tussen de beperkingen en het ongeval. U moet daarbij ook letten op de schadebeperkingsplicht. Er wordt van u verwacht dat u meerdere offertes voor de klus opvraagt.

Ik moest vakantiedagen opnemen voor het bezoek aan de arts; krijg ik die vergoed?
Nee. Door het inleveren van de vakantiedagen verliest u geen salaris. U kunt de dagen echter niet gebruiken voor vakantie of om andere leuke dingen te doen. Wij zullen daarom proberen de gemiste vakantiedagen mee te nemen in het smartengeld.

Mijn werkgever wil zijn loonschade verhalen; hoe kan hij dat doen?
Uw werkgever kan contact opnemen met Flyct International. Wij geven hem graag advies en staan hem als dat mogelijk is graag bij.

Letselschade in het buitenland?

Neem contact op met Bas van ons team Buitenland via nieuweschade@flyct.nl of bel naar 088 100 43 57.

Of bekijk onze contactpagina