Group: Voorschot

Flyct

Hoe lang duurt het voordat een voorschot wordt betaald?

De Gedragscode Behandeling Letselschade dicteert dat het voorschot binnen 14 dagen betaald moet zijn. Veel verzekeraars vinden een voorschot ook geen probleem en zullen snel tot betaling overgaan. Er zijn echter altijd verzekeraars die weigeren een voorschot te verstrekken. Het is belangrijk dat u de juiste juridische hulp aan uw kant heeft staan om te…

Lees verder

Flyct

Welke schadeposten komen in aanmerking voor een voorschot?

U kunt geen voorschot krijgen voor alle schadeposten die meegenomen worden in de uiteindelijke schadeclaim. Alleen de schadeposten waar u nu kosten aan heeft of in de zeer nabije toekomst kosten voor moet maken. U kunt hierbij denken aan: kosten voor huishoudelijke hulp en kinderopvang kosten voor verzorging en verpleging kosten voor (para)medische behandelingen die…

Lees verder

Flyct

Wanneer heb ik recht op een voorschot bij letselschade?

De Gedragscode Behandeling Letselschade geeft aan dat een slachtoffer van letselschade niet voor alle kosten op moet draaien in afwachting van de afhandeling van de schadeclaim. U heeft dus recht op een voorschot wanneer u slachtoffer bent van een ongeval en hierdoor kosten maakt. Om in aanmerking te komen voor een voorschot moet u wel…

Lees verder

Flyct

Wat is een voorschot?

Een voorschot is een vooruitbetaling van schade die op korte termijn is te verwachten. In de praktijk wordt ook over voorschotten gesproken als het gaat om uitbetaling van schade, terwijl er nog geen eindregeling is. Door goede bevoorschotting wordt voorkomen dat het slachtoffer onnodige financiële zorgen krijgt gedurende de schadebehandeling. Het is daarom wezenlijk voor…

Lees verder

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)