Letselschade na medische fout

Uw belangen na een medische fout van specialist, behandelend arts of tijdens een verblijf in het ziekenhuis behartigen wij helaas niet. Waar wel te beginnen leest u hieronder in detail:

Wanneer een arts of een andere medisch specialist een fout maakt, dan heeft dit vaak grote gevolgen. U kunt blijvende schade oplopen. Het ziekenhuis of de behandelaar moet deze schade vergoeden. Een letselschadevergoeding claimen na een medische fout is echter een gecompliceerde zaak. Het is namelijk niet automatisch zo dat een arts een fout gemaakt heeft wanneer er complicaties ontstaan na een behandeling. Flyct heeft niet de middelen om deze zaken in behandeling te nemen. Wij vertellen u echter graag wat u het beste kunt doen om een schadevergoeding te claimen.

Klacht indienen

Van het ziekenhuis en de arts mag u verwachten dat zij zich open opstellen, met u in gesprek gaan over een mogelijke fout bij de medische behandeling en eerlijk verantwoording nemen voor hun fouten.

Als dat niet het geval is, kunt u daarover op twee manieren een klacht indienen: bij de klachtencommissie van het ziekenhuis en bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. U kunt ook terecht bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Niet om een klacht in te dienen, maar wel om tekortkomingen in de zorg melden. Meer informatie over deze opties vindt u op de site van de Letselschade Raad. U kunt in uw geval ook contact proberen een letselschade advocaat in te schakelen gespecialiseerd in medische missers: www.lsa.nl

Als de medische fout gemaakt is in een academisch ziekenhuis kunt u ook de Nationale Ombudsmanvragen om uw klacht in behandeling te nemen. Voor vragen en advies over het indienen van klachten kunt u terecht bij de organisatie NPCF.

Aangifte doen

Als u slachtoffer bent van een medische fout kan er reden zijn om aangifte te doen bij de politie. Bijvoorbeeld als de verantwoordelijke niet bevoegd was om te handelen, niet over voldoende deskundigheid beschikte en/of als de gevolgen heel ernstig zijn. Advies over de vraag of u er goed aan doet om aangifte te doen kunt u verkrijgen bij de organisatie NPCF.

Soorten juridische hulp bij medische fouten

Het vervolg van deze pagina geeft informatie over een strafproces en juridische hulp daarbij. Bent u op zoek naar informatie over en hulp bij het afhandelen van schade? Klik dan op ‘financiële hulp na een medische fout’.

Rechten tijdens het strafproces

Na het doen van aangifte, beslist het Openbaar Ministerie of een verdachte wordt vervolgd. Tijdens een strafproces heeft u als slachtoffer een aantal wettelijke rechten, zoals:

  • Het recht om goed bejegend te worden door de betrokken instanties
  • Het recht op informatie

Als u bij de aangifte aangeeft dat u op de hoogte wilt worden gehouden van het verloop van het strafproces, krijgt u op belangrijke momenten informatie. De politie informeert u in dat geval bijvoorbeeld over de aanhouding van de verdachte. Meer informatie hierover vindt u op www.rijksoverheid.nl/slachtofferbeleid.

Behoorlijke omgang

Als burger mag u verwachten dat de overheid op een behoorlijke manier met u omgaat. De Nationale ombudsman heeft in eenvoudige spelregels uitgelegd wat dit betekent voor slachtoffers in het strafproces.

Slachtofferloket

De politie, het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland werken in het Slachtofferloket samen om slachtoffers van misdrijven beter te ondersteunen. U kunt bij het Slachtofferloket terecht voor informatie, advies en ondersteuning tijdens het hele strafproces.

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)