Schadevergoeding bij affectieschade

Affectieschade is de emotionele schade die u lijdt doordat een naaste gewond is geraakt of zelfs overleden is door een ongeval. Fysiek mankeert u dus niets, maar het leed van een naaste heeft een flinke impact op uw leven.

Affectieschade werd in eerste instantie niet gezien als een soort letselschade waar u een schadevergoeding voor kunt claimen. Sinds 1 januari 2019 is het echter mogelijk om affectieschade mee te nemen in een letselschadeclaim. Heeft u affectieschade opgelopen en is een ander hiervoor verantwoordelijk? Neem dan vrijblijvend contact op met onze letselschade juristen. Zij helpen u gratis aan de schadevergoeding waar u recht op heeft. U kunt ons 24/7 bereiken via 088 100 43 00.

Wilt u eerst zeker weten of u recht heeft op een schadevergoeding? Doe dan de online letselschadetest. Binnen enkele minuten weet u of u letselschade kunt claimen.

Doe de test

Wie heeft er recht op een schadevergoeding bij affectieschade?

Niet iedereen kan aanspraak maken op een schadevergoeding bij affectieschade. De wet schrijft voor wie aangemerkt kan worden als naaste van een slachtoffer. Familieleden die hier sowieso voor in aanmerking komen zijn:

  • De partner van het slachtoffer
  • De kinderen van het slachtoffer
  • De ouders van het slachtoffer

Wanneer iemand die niet in het bovenstaande lijstje staat aanspraak wil maken op een schadevergoeding dan zal een rechter of een verzekeraar beoordelen of dit een redelijk verzoek is.

Hoeveel schade kunt u claimen?

Bij affectieschade geldt er een genormeerd schadebedrag. Dit houdt in dat de hoogte van de schadevergoeding vastgelegd is. Voor nu spreekt de wet over een schadevergoeding tussen de € 12.500 en € 20.000. Het is mogelijk dat dit bedrag in de toekomst wijzigt wanneer er meer uitspraken komen over letselschade bij affectieschade.

Letselschade bij affectieschade claimen

Meent u dat u recht heeft op een schadevergoeding, omdat u affectieschade opgelopen heeft? Laat uw schade dan claimen door een ervaren letselschade jurist of advocaat. Door onze jarenlange ervaring met letselschadezaken zorgen wij ervoor dat u een eerlijke schadevergoeding krijgt. Laat u niet benadelen door de verzekeraar van de tegenpartij en schakel Flyct in om uw zaak te behandelen. U kunt ons 24/7 bereiken via 088 100 43 00 of een e-mail sturen naar info@flyct.nl

 

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)