Letselschade en beroepsziekte

Beroepsziekte is een veelvoorkomende bron van letselschade. Denk bijvoorbeeld aan klachten door RSI of een burn-out. De schade die u oploopt door dit letsel kunt u verhalen op de aansprakelijke partij. In veel gevallen is dit uw werkgever. Uw zaak moet echter wel aan enkele voorwaarden voldoen voordat u letselschade kunt claimen. De letselschade juristen van Flyct helpen u hierbij. Neem contact op met onze specialisten via 088 100 43 00. Wij zijn 24/7 bereikbaar.

Wilt u eerst weten of uw zaak kans van slagen heeft? Doe dan de online letselschadetest. Binnen vijf minuten weet u of u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding.

Doe de test

Wat is een beroepsziekte?

Veel mensen worden ziek of lopen verwondingen op tijdens hun werk. Toch worden deze gevallen lang niet altijd gekwalificeerd als een beroepsziekte. Een beroepsziekte is namelijk een direct gevolg van het werk of de werkomstandigheden. Simpel gezegd zou een medewerker niet ziek zijn geworden wanneer hij niet gewerkt had.

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) heeft een lijst opgesteld met een aantal algemeen erkende beroepsziekten. In deze lijst staan onder andere:

  • Bakkerseczeem
  • Metaaldampkoorts
  • RSI
  • Slagerswratten
  • Toxisch Organisch Stof Syndroom

Een beroepsziekte hoeft niet per se in deze lijst te staan. Een werkgever is verplicht om een gezonde werkomgeving te realiseren. Wanneer zijn medewerkers ziek worden omdat er niet aan deze plicht is voldaan, spreken we ook van beroepsziekten. Een voorbeeld hiervan is het chroom-6-schandaal bij Defensie.

Wanneer is de werkgever aansprakelijk?

Een medewerker moet voor langere tijd zijn blootgesteld aan bepaalde risico’s voordat een werkgever aansprakelijk gesteld kan worden. Daarnaast moet de beroepsziekte direct gerelateerd zijn aan het uitgevoerde werk. Wanneer een medewerker overspannen raakt door problemen in de privésfeer kan er bijvoorbeeld geen aanspraak gemaakt worden op een schadevergoeding voor beroepsziekte.

Bij bepaalde beroepen is het vrij eenvoudig aan te tonen dat het letsel een gevolg is van het werk en dus geclassificeerd moet worden als een beroepsziekte. Hierbij kunt u denken aan kapperseczeem. Dit is een vorm van handeczeem die veel voorkomt onder kappers en een beruchte oorzaak van verzuim is in deze branche.

Soms is het echter niet zo eenvoudig aan te tonen. Een burn-out kan namelijk veroorzaakt worden door stressfactoren op het werk, maar de persoonlijke situatie speelt ook mee. U moet in dit geval aantonen dat de burn-out het gevolg is van een langdurige en stressvolle situatie op het werk waar uw werkgever iets aan had kunnen doen.

Hulp bij uw letselschadezaak

Om de aansprakelijkheid te bepalen en aan te tonen, kunt u het beste een ervaren letselschade advocaat of jurist inschakelen. Flyct helpt u bij het regelen van de aansprakelijkheid en bij de verdere afhandeling van de letselschadeclaim. Deze rechtshulp is voor u  geheel gratis. Ook wanneer uiteindelijk blijkt dat u geen schadevergoeding kunt claimen.

Neem vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers om uw zaak te bespreken.

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)