Letselschade en eigen schuld

Kunt u als slachtoffer een letselschadevergoeding claimen wanneer het letsel (deels) uw eigen schuld is? In beginsel schrijft de wet voor dat eenieder verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen schade. Als een ongeval (deels) uw eigen schuld is, dan heeft dit dus gevolgen voor de letselschadevergoeding.

Heeft u letselschade opgelopen en claimt de tegenpartij dat dit (deels) uw eigen schuld was? Laat u dan bijstaan door de letselschade juristen van Flyct. Wij gaan de strijd aan met de tegenpartij en zorgen ervoor dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze juristen zijn bereikbaar om uw vragen over letselschade te beantwoorden.

088 100 43 00 nieuweschade@flyct.nl

Wanneer spreken we van eigen schuld?

Er is sprake van eigen schuld wanneer het letsel door uw eigen handelen ontstaat of verergert. Enkele voorbeelden waar sprake is van (deels) eigen schuld:

  • U heeft uw gordel niet om en u wordt aangereden
  • U weigert een medische handeling waardoor uw letsel verergert
  • U stapt in de auto terwijl u weet dat de bestuurder teveel gedronken heeft

Schadevergoeding bij (deels) eigen schuld

Wanneer het letsel (deels) uw eigen schuld is, heeft dit een uitwerking op de schadevergoeding. Simpel gezegd zijn er drie mogelijkheden: u krijgt geen schadevergoeding, u krijgt een deel van de schadevergoeding of u krijgt een volledige schadevergoeding.

Geen schadevergoeding bij eigen schuld

Wanneer uw eigen gedrag een grotere rol heeft gespeeld bij het veroorzaken van het letsel dan het gedrag van de tegenpartij, dan heeft u geen recht op een schadevergoeding. U rijdt bijvoorbeeld met een scooter op het fietspad terwijl u eigenlijk op de weg moet rijden. Daarnaast rijdt u veel te hard. Het fietspad kruist een weg en u wordt aangereden omdat een andere scooterrijder, waarop u eigenlijk voorrang had, een inschattingsfout maakt. Een rechter kan in een dergelijk geval oordelen dat het ongeval vooral uw schuld was. U reed namelijk waar u niet mocht rijden en u overschreed de maximumsnelheid. Hierdoor is de onveilige verkeerssituatie en het letsel vooral uw eigen schuld.

Gedeeltelijke schadevergoeding bij eigen schuld

Wanneer uw gedrag bijdraagt aan het verergeren van het letsel, dan kan een rechter oordelen dat u slechts recht heeft op een deel van de schadevergoeding. U draagt bijvoorbeeld geen autogordel. U wordt vervolgens buiten uw schuld om aangereden en u loopt ernstig hersenletsel op. Medische specialisten oordelen dat de gordel het letsel volledig had kunnen voorkomen. U krijgt dan slechts een deel van de schadevergoeding.

Volledige schadevergoeding bij eigen schuld

Wanneer uw onvoorzichtige gedrag geen noemenswaardige impact heeft gehad op het letsel, dan krijgt u een volledige schadevergoeding. Wanneer u bijvoorbeeld geen autogordel draagt, dan heeft u niet de nodige maatregelen genomen uw eigen veiligheid te waarborgen. In het ongeval bent u echter van de zijkant aangereden en is uw arm bekneld geraakt. Het dragen van een autogordel had dit letsel niet kunnen voorkomen. Er is dus geen sprake van een verergering van het letsel door eigen schuld en u krijgt een volledige schadevergoeding.

Eigen schuld bij een bedrijfsongeval

Eigen schuld wordt anders geïnterpreteerd bij letselschade door een bedrijfsongeval. Hierbij is de werkgever namelijk aansprakelijk, ook wanneer het ongeval (deels) de eigen schuld is van de werknemer. De werkgever heeft namelijk een zorgplicht naar zijn personeel. Alleen bij extreem roekeloos gedrag kan er sprake zijn van eigen schuld. De bewijslast voor het roekeloze gedrag ligt bij de werkgever. In de praktijk komt het maar zelden voor dat een werknemer minder schadevergoeding krijgt door eigen schuld.

Hulp bij uw letselschadezaak

Schakel altijd de hulp in van een ervaren letselschade jurist of advocaat wanneer u letselschade oploopt. Door de kennis en ervaring van Flyct weet u zeker dat u geen schadeposten over het hoofd ziet en niet benadeeld wordt door de tegenpartij. Onze juristen zijn bereikbaar en staan u gratis bij.

088 100 43 00 nieuweschade@flyct.nl

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)