Uw eigen schadeverhaalservice

Voor veel tussenpersonen zijn schademeldingen aan de orde van de dag. Ook van klanten die hiervoor geen polis hebben afgesloten. Elke dag komen klanten met uiteenlopende vragen rondom hun schade. U wilt deze service uiteraard verlenen, maar dat is tijdrovend. De oplossing is simpel: wij kunnen deze service uit uw naam uitvoeren.

U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met onze manager van team Materieel via: jeremy.vanvugt@flyct.nl, 088 100 43 57 of via het onderstaande formulier.

Uw eigen verhaalservice zonder rompslomp

We stellen u als assurantietussenpersoon in de gelegenheid om onder uw eigen naam een verhaalservice te starten voor niet verzekerde schaden. Volledig in de look en feel van uw eigen site en kosteloos voor uw klanten met de volgende 3 mogelijkheden:
• Letselschade
• Materiële verkeersschade
• Brandschade (contra-expertise)

Daarnaast zijn er 4 opties die tegen een geringe vergoeding door ons gedaan worden:
• Loonvorderingen (regres doorbetaald nettoloon)
• Buitenlandschade
• Reisschade
• Overige schade

U geeft zelf aan welke opties getoond worden. Wij pakken de aanvraag op en u wordt direct per mail geïnformeerd. U weet dus precies welke schades op welk moment worden ingevuld!

Dit zijn uw voordelen

• De meest voorkomende vragen met betrekking tot schade en letsel worden beantwoord, met of zonder uw tussenkomst
• Wij regelen de formaliteiten met verzekeraars
• Tevreden klanten van uw kantoor door onze onberispelijke opvolging én ervaren belangenbehartiging
• U houdt tijd over voor advisering en het afsluiten van verzekeringen