Open Claims

Openclaims biedt een platform waarop automotive schades sneller, transparanter en beter worden behandeld. Als een ieder in de branche het bredere perspectief wil zien, kan het ook de schaderatio positief beïnvloeden.

Lex Orie startte enige jaren geleden onna-onna. De verzekering voor vrouwen. Lex verbaasde zich over de manier waarop de verzekeringsmarkt omging met automotive claims. “Er was duidelijk ruimte voor verbetering. Het idee om het anders te gaan doen liet mij niet los. Drie jaar geleden kreeg ik de kans om mijn ideeën om te zetten in daden. Openclaims was geboren.” Aldus Lex Orie, CEO van Openclaims.

Het stiefkindje van de autoschades is materieel verhaal. De verzekeraar heeft hier geen klantrelatie met de schadelijdende partij. Als de tijdsdruk groot is (en wanneer is dat niet zo), zal de verzekeraar deze claims achter in de rij zetten. Openclaims wil de ‘WA verzekerde die van rechts kwam’ zo snel mogelijk duidelijkheid verschaffen. Openclaims heeft een platform gebouwd waarop dat mogelijk is.

Als de schade in de ogen van Openclaims verhaalbaar is, kan men kiezen voor herstel of een schadevergoeding. Kiest men voor herstel dan staat de beste reparateur klaar. Als men voor een schadevergoeding kiest, garandeert Openclaims het bedrag. Doordat Openclaims met een eigen netwerk van schadeherstellers werkt, kan de kwaliteit gegarandeerd worden er op de overall schadelast bespaard worden. Snelheid en transparantie bepalen het proces. Kijk breder en je ziet: goede dienstverlening en schadelast reductie gaan hand in hand. Je ziet het pas als je het doorhebt. Wie zei dat ook alweer?

Toen Openclaims de automatisering voor WA verhaal materiële schades gereed had, was de stap naar een totaaloplossing een kleine. Openclaims wilde een totaal propositie, inclusief letsel- en buitenlandverhaal. Onder het motto schoenmaker blijf bij je leest, wilde Openclaims deze schades niet zelf doen, maar zocht men een partner. Openclaims vond deze in Flyct. “Wat ons aanspreekt in Flyct is de oprechte manier van omgaan met een letselschade”, zegt Lex.

Openclaims is ruim 2 jaar operationeel. Het personeelsbestand is gestaag gegroeid van 1 naar nu 20 medewerkers. Die groei zal doorzetten. Lex gelooft dat het nog een enige tijd zal duren voordat de zelfrijdende auto’s ook minder schades zullen opleveren, hoewel dat ontegenzeggelijk zal gaan gebeuren.
Openclaims werkt samen met Flyct aan een ICT omgeving waarin tussenpersonen met het grootste gemak schades kunnen melden en de schade net als hun klant, dagelijks kunnen volgen. Het gaat hier dus om zowel materieel als letselverhaal.

Openclaims, Flyct heeft het begrepen.