Nieuws

Samenvoeging afdelingen Letsel Binnendienst

Op 1 juni jongstleden is er iets veranderd in de operationele organisatie van Flyct. De teams Compensation & Recovery (C&R) en Claims & Advies (C&A) zijn samengevoegd tot één team, namelijk Letsel Binnendienst. De aansturing is in handen van Pim Bijkerk. Pim is in juni 2019 bij Flyct gestart als manager van het Claims & Advies team.

Door het samengaan van de collega’s van Licht-Letsel (C&R) en Middelzwaar Letsel (C&A) kunnen we de werkzaamheden flexibeler indelen en beter coördineren. In de praktijk betekent dit dat we nu als één team alle inkomende telefoongesprekken van onze cliënten en wederpartijen oppakken. Hierdoor kunnen wij onze cliënten beter bedienen tijdens vakantieperioden en ziekte. Ook willen we met deze samenvoeging de ontwikkeling van onze collega’s intensiveren. Collega’s die aan het begin van hun carrière in de letselschadebranche en/of bij Flyct staan hebben goede en gedegen begeleiding nodig. Met één nieuw en groter team kunnen we deze kennis, tijd en capaciteit waarborgen. Daarnaast is het makkelijker om bestaande kennis te delen en daarmee processen en procedures verder te optimaliseren.

Kortom, met deze samenvoeging is het werk beter planbaar, minder afhankelijk van in- en externe factoren, beter voor onze collega’s en daardoor beter voor onze cliënten.

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)