Eerst schade melden bij de verzekeraar (1 van 6)

De schade wordt eerst gemeld bij de verzekeraar van de tegenpartij

Partijen zorgen dat snel duidelijkheid komt over de aansprakelijkheid. De schademelding geldt ook als aansprakelijkheidstelling. De verzekeraar bevestigt de ontvangst schriftelijk aan u als slachtoffer.

goedzo54pixelsNa de melding doet de verzekeraar actief onderzoek naar de aansprakelijkheid. U moet hier als slachtoffer ook aan mee werken.

Partijen overleggen welke onderdelen van de schadebehandeling al kunnen worden gestart, tenzij de aansprakelijkheid zeer onwaarschijnlijk lijkt.

Tijdschema_AanspraakNew_703

De schademelding als aansprakelijkstelling.

Door de schademelding ook als aansprakelijkheidsstelling te zien voorkomt men extra correspondentie en vertraging. Daarvoor heeft de verzekeraar bepaalde basisinformatie nodig. In ieder geval is een duidelijke en neutrale weergave van de volgende informatie omtrent uw ongeval nodig:

– wie bent u?
– de aard van uw letsel;
– wie verantwoordelijk wordt gehouden;
– werkt u nog na uw ongeval?
– een inschatting van de termijn waarop beperkingen zich zullen voordoen;
– alsmede een bandbreedte waarbinnen de financiële claim zal liggen;

Dan is er voldoende informatie voor de verzekeraar om te beginnen met reserveren. Op de volgende pagina leest u meer over het al of niet aanvaarden van de aansprakelijkheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)