Schadeposten letselschade

Wanneer u letsel oploopt, zorgt dit op verschillende gebieden voor materiële of immateriële schade. In de letselschadeclaim noemen we deze verschillende gebieden ‘schadeposten’. Een letselschade jurist of advocaat berekent hoeveel schade u opgelopen heeft binnen een bepaalde schadepost. Het totaal van deze bedragen wordt de uiteindelijke letselschadeclaim.

Weten hoeveel schadevergoeding u kunt krijgen na uw ongeluk?

Doe de test
Schadeposten letselschade

De verschillende schadeposten

Er zijn veel mogelijke schadeposten. Voor alle denkbare materiële of immateriële schade bestaat namelijk een schadepost. We lichten de meest voorkomende schadeposten uit.

Inkomensverlies

Door het letsel kunt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt worden. Deze arbeidsongeschiktheid kan van korte duur zijn, maar u kunt hier ook uw hele leven mee rondlopen. Dit heeft grote financiële gevolgen. Bepaalde werkgevers betalen bij ziekte namelijk maar 70% van het loon door. Wanneer u langer arbeidsongeschikt bent, komt u uiteindelijk in de WIA. U ontvangt dan slechts 75% van het laatstverdiende loon. U mist dus structureel 25 of 30% van uw inkomen. Daarnaast loopt u mogelijk bonussen, fooi of toeslagen mis.

De gemiste inkomsten moeten vergoed worden door de tegenpartij. Bij het bepalen van het inkomstenverlies bekijken de letselschade experts van Flyct ook de mogelijkheden tot promotie en salarisverhoging. Hierdoor krijgt u de totale inkomsten waar u recht op heeft.

Smartengeld is de financiële vergoeding voor immateriële schade. Letsel gaat namelijk vaak gepaard met gevoelens van verdriet, angst en ander geestelijk leed. Het is lastig om een vergoeding te bepalen voor dit leed. Om deze reden wordt er vaak gebruik gemaakt van jurisprudentie. We bepalen aan de hand van vergoedingen die uitgekeerd zijn bij vergelijkbare zaken hoe hoog uw schadevergoeding moet zijn. Wilt u direct een indicatie van de hoogte van het smartengeld? Vul dan de online calculator in.

Medische kosten

Herstellen van het letsel is een van de belangrijkste zaken na een ongeval. Vaak heeft u hier hulp bij nodig van een specialist. Dit kan een arts of fysiotherapeut zijn. De zorgverzekeraar zal een groot deel van de kosten vergoeden, maar het kan zijn dat u niet verzekerd bent voor de kosten die u moet maken. Wanneer u wel voor alle kosten verzekerd bent, moet u in ieder geval uw eigen risico betalen. Deze kosten zijn volledig te wijten aan het ongeval. De tegenpartij moet deze kosten dus vergoeden.

Reiskosten

De tegenpartij moet opdraaien voor de reiskosten die u maakt door het letsel. U kunt hierbij denken aan de benzinekosten voor de ziekenhuisbezoeken of de parkeerkosten die u maakt voor een bezoek aan uw letselschadebehandelaar. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding is het wel belangrijk dat u de gereden kilometers goed bijhoudt.

Verlies van zelfredzaamheid

Het letsel kan ervoor zorgen dat u uzelf in en rondom het huis minder goed kunt redden. Wanneer u voor het ongeluk al het schilderwerk bijvoorbeeld zelf deed en u hiervoor nu een schildersbedrijf moet inhuren, dan kunt u de kosten voor het schildersbedrijf verhalen op de tegenpartij.

Alle klussen die u door het letsel moet uitbesteden aan derden vallen onder deze schadeposten.

Hulp in de huishouding

Door het letsel kunt u mogelijk niet meer alles in de huishouding doen. U moet hiervoor dus hulp inschakelen. Dit kan een professionele huishoudster zijn, maar u kunt hiervoor ook een familielid inschakelen.

De tegenpartij moet u altijd een schadevergoeding uitkeren wanneer u hulp in de huishouding nodig heeft. Ongeacht of u een vergoeding moet betalen voor de hulp.

Studievertraging

Uw studie kan onder het letsel lijden. U bent minder geconcentreerd tijdens het leren of mist colleges door medische behandelingen. U bent hierdoor langer bezig met uw studie. Dit brengt directe kosten met zich mee in de vorm van het geld dat u aan de onderwijsinstelling moet betalen, maar ook indirecte kosten. U komt namelijk later op de arbeidsmarkt. Uw loonontwikkeling loopt hierdoor vertraging op en u bouwt minder pensioen op. De tegenpartij moet u schadeloos stellen voor zowel de directe als de indirecte kosten.

Kosten zonder nut

Kosten zonder nut zijn kosten die u voor het ongeval gemaakt heeft, maar waar u geen plezier meer aan kunt beleven. U zit bijvoorbeeld vast aan een jaarabonnement voor de sportschool, maar door het letsel kunt u niet meer sporten. Of u heeft een wintersportvakantie geboekt, maar mag door het letsel de piste niet op.

U beleeft dan door toedoen van een ander minder of geen plezier aan de activiteiten of abonnementen. U heeft daarom recht op een schadevergoeding.

Schade voor zelfstandigen

Voor een zelfstandig ondernemer heeft een ongeval met letselschade grote consequenties. Bij deze groep is namelijk niet alleen het inkomen, maar ook het voortbestaan van het bedrijf in gevaar. U kunt bijvoorbeeld geen nieuwe opdrachten meer accepteren, maar de vaste lasten blijven gelijk. U loopt dan het risico om failliet te gaan, met alle gevolgen van dien.

De letselschade experts van Flyct zoeken precies uit hoeveel gevaar uw onderneming loopt en welke successen u had kunnen behalen wanneer u niet betrokken was bij het ongeval. Wij zorgen ervoor dat de tegenpartij een schadevergoeding betaalt waardoor uw onderneming kan blijven bestaan.

Economische kwetsbaarheid

Met economische kwetsbaarheid bedoelen we uw positie op de arbeidsmarkt. Door het letsel maakt u bijvoorbeeld minder kans op een nieuwe baan. Dit maakt u kwetsbaar. Wanneer u namelijk bij uw huidige werkgever moet vertrekken, dan heeft u minder kans op werk.

U kunt er met deze schadeposten voor kiezen om een geldbedrag te koppelen aan de economische kwetsbaarheid, maar het is ook mogelijk om een voorbehoudsclausule op te nemen in de schadevergoeding. Dan kunt u de gemiste inkomsten in de toekomst alsnog op de tegenpartij verhalen.

Hulp bij letselschade

Door de vele schadeposten ziet u snel iets over het hoofd. Hierdoor krijgt u niet de volledige schadevergoeding waar u recht op heeft. Met een ervaren letselschade jurist aan uw zijde zorgt u ervoor dat u alle schade vergoed krijgt. Neem contact op met Flyct om uw letselschadezaak te starten. Wij zijn 24/7 bereikbaar via 088 100 43 00. U kunt ook een e-mail sturen naar info@flyct.nl.

Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder: 088 – 100 4300 of nieuweschade@flyct.nl
Of vul het formulier in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Benader mij*