Oorzaken gehoorschade

Gehoorschade ontstaat door beschadiging van de trilharen in het binnenoor. Er zijn diverse soorten gehoorschade: gehoorverlies, tinnitus en hyperacusis. Blijvende gehoorschade kan ontstaan door ouderdom of door blootstelling aan harde geluiden.

Wanneer u betrokken bent geraakt bij een ongeval, kunt u gehoorschade oplopen als gevolg. De gehoorschade zal uw dagelijks leven op verschillende manieren beïnvloeden. De kosten die u moet maken door de gehoorschade of de verminderde levensvreugd kunt u verhalen op de aansprakelijke partij. Dit heet een letselschadevergoeding.

Ook wanneer u gehoorschade opgelopen heeft op de werkvloer, kunt u een letselschadevergoeding claimen. U kunt dan uw werkgever aansprakelijk stellen wanneer deze onvoldoende maatregelen heeft genomen om de medewerkers tegen harde geluiden te beschermen.

Weten hoeveel schadevergoeding u kunt krijgen na uw ongeluk?

Doe de test

Wanneer kan ik een schadevergoeding bij een gehoorschade claimen?

U kunt letselschade verhalen wanneer een ander verantwoordelijk is voor de gehoorschade. De tegenpartij moet deze aansprakelijkheid erkennen of u moet kunnen onderbouwen dat de tegenpartij aansprakelijk is. Door een ervaren letselschade jurist in de arm te nemen weet u zeker dat de aansprakelijkheid goed geregeld is. De letselschade jurist van Flyct gaat met de tegenpartij in gesprek en levert de nodige bewijslast voor de aansprakelijkheid.

Naast de aansprakelijkheid is het belangrijk dat de geleden schade direct of indirect verband heeft met de opgelopen gehoorschade. U moet dus aantonen dat de kosten die u maakt of de inkomsten die u mist een gevolg zijn van de gehoorschade. Door dit verband goed te onderbouwen zorgt u ervoor dat de verzekeraar van de tegenpartij een eerlijke schadevergoeding uitkeert. Voorbeelden van bewijsstukken zijn bijvoorbeeld concertkaartjes, evenementen of een muziekinstrument.

Welke schade kan ik claimen bij gehoorschade?

Alle schade die direct of indirect een gevolg is van de gehoorschade kunt u claimen via de letselschadevergoeding. Hier vallen niet alleen de kosten onder, maar ook de gemiste inkomsten en de zogenaamde ‘kosten zonder nut’. Dit zijn kosten die u vóór de gehoorschade gemaakt heeft en waar u nu niet meer van kan genieten. Denk bijvoorbeeld aan concertkaartjes of een muziekinstrument.

We zien vaak de volgende letselschadeposten terugkomen in de schadevergoeding bij gehoorschade:

  • Smartengeld
  • Medische kosten
  • Kosten zonder nut

Welke schadeposten precies van toepassing zijn, is volledig afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De letselschade jurist van Flyct bekijkt uw situatie en bepaalt in hoeverre de gehoorschade van invloed is op uw leven.

Smartengeld bij gehoorschade

Bij gehoorschade kunt u mogelijk recht hebben op smartengeld. Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade, zoals pijn, verdriet en verminderde levensvreugde, die voortvloeit uit het letsel. Bij gehoorschade kan dit bijvoorbeeld van toepassing zijn als het letsel leidt tot blijvend gehoorverlies, tinnitus of andere gehoorproblemen die uw levenskwaliteit aantasten.

Het exacte bedrag aan smartengeld kan variëren, afhankelijk van factoren zoals: de ernst van het letsel, de impact ervan op uw leven en eventuele kosten voor behandelingen of hulpmiddelen. Het is belangrijk om juridisch advies in te winnen om te bepalen of u in aanmerking komt voor smartengeld en om u te helpen bij het vaststellen van een passende vergoeding.

Hoe veel letselschade kan ik claimen?

De hoogte van de schadevergoeding hangt sterk af van de schadeposten die van toepassing zijn op uw situatie. Nadat de schadeposten in kaart zijn gebracht, kan hier een bedrag aan gekoppeld worden. Alle individuele bedragen voor elke schadepost vormen vervolgens de uiteindelijke schadevergoeding bij gehoorschade.

Voorbeelden

Man (36) loopt gehoorschade op door een te hoog geluidsniveau: € 10.000,-

Een man van 36 loopt tijdens zijn werk gehoorschade op. Het geluid op de werkvloer is te hard en er zijn geen maatregelen genomen om de medewerkers te beschermen tegen gehoorschade. De man loopt hierdoor gehoorschade op en hij heeft veel pijn en een ruis in zijn oor. Hij ontvangt hierdoor een bedrag van € 10.000,-.

Man (28) loopt gehoorschade op door een aanrijding: € 12.000,-

Een man van 28 raakt betrokken bij een aanrijding. Hij heeft hierdoor last van oorsuizen, duizeligheid en verminderd gehoor. De man eist een schadevergoeding omdat hij niet meer normaal kan communiceren en dus functioneren. Een arts stelt een functionele invaliditeit van 16% vast. De man ontvangt een schadevergoeding van € 12.000,-.

Schadevergoeding claimen door een letselschade advocaat

Moet u de letselschade bij gehoorschade altijd laten claimen door een letselschade advocaat? Nee, vaak is dit niet nodig en kost dit u onnodig veel geld.

Een letselschade advocaat vraagt namelijk een vergoeding voor de werkzaamheden. Hoewel dit meestal op een no-cure-no-pay basis werkt, betekent dit dat u een deel van uw schadevergoeding moet afdragen aan de advocaat. Hierdoor loopt u een deel van de schadevergoeding mis en houdt u minder over. Een letselschade jurist is in dit geval een uitkomst. De jurist mag gratis voor u aan de slag. De rekening wordt dan bij de tegenpartij gelegd. U krijgt goede juridische hulp zonder hiervoor de hoofdprijs te betalen.

Schadevergoeding bij gehoorschade claimen

Heeft u door toedoen van een ander gehoorschade opgelopen? Dan heeft u recht op een schadevergoeding.

Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder: 088 – 100 4300 of nieuweschade@flyct.nl
Of vul het formulier in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Benader mij*