Letselschade bij shockschade

Als getuige van een ernstig ongeval of wanneer u kort na een ongeval bent geconfronteerd met de gevolgen van een afschuwelijk ongeluk, heeft u waarschijnlijk recht op een schadevergoeding door shockschade. Shockschade is psychisch letsel dat ontstaat door het waarnemen van een ernstig ongeval waarbij iemand zwaar gewond raakt of overlijdt. Uw letsel kan met het blote oog niet worden waargenomen. Daarom zal een specialist vaststellen wat voor schade u heeft opgelopen en wat de gevolgen daarvan zijn. De letselschade- en shockschade specialisten van Flyct staan u graag bij met het claimen van uw schadevergoeding.

Letselschade bij schock schade

Wanneer heb ik recht op een schadevergoeding bij shockschade?

U heeft recht op een schadevergoeding wanneer u getuige bent geweest van een ernstig ongeval waarbij het slachtoffer een familielid is of wanneer u een nauwe band met het slachtoffer had.

U dient het ongeval zelf te hebben waargenomen of direct na het ongeluk te zijn geconfronteerd met de beelden en gevolgen daarvan. Wanneer dit leidt tot een emotionele shock, wat wordt erkend als ziektebeeld in de psychiatrie, is de kans groot dat u recht heeft op een schadevergoeding.

Om in te schatten of u kans maakt op een schadevergoeding kunt u ons vrijblijvend bellen of mailen. Onze specialisten kunnen u binnen enkele minuten vertellen of u aanspraak maakt op een schadevergoeding als gevolg van shockschade.

Mag ik alle schade die ik heb claimen?

Als getuige van een dodelijk ongeval of een ernstig ongeluk waarbij een naaste is overleden, heeft u te maken met shockschade. U heeft recht op een vergoeding voor alle schade die is voortgekomen uit de shockschade. Hoe hoog het bedrag precies is dat u kunt claimen, is onder andere afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de geleden schade. Kostenposten die het meest worden geclaimd bij shockschade zijn:

  • Medische kosten
  • Smartengeld
  • Reiskosten voor doktersbezoek en/of ziekenhuisbezoek
  • Inkomstenderving

Het kan zijn dat u nog andere kosten heeft gemaakt die zijn voortgevloeid uit de schade die u heeft opgelopen. Onze letselschade juristen zullen er alles aan doen om deze kosten in de vorm van een schadevergoeding te verhalen op de verantwoordelijke partij van het ongeval. U kunt zich richten op uw herstel, terwijl wij al het papierwerk voor u uit handen nemen.

Hoe hoog is de uitkering bij shockschade?

Er is geen standaard bedrag bekend dat wordt uitgekeerd wanneer u shockschade ervaart. De hoogte van de schadevergoeding is afhankelijk van meerdere factoren. Het is daarom vooraf niet mogelijk om te bepalen hoeveel shockschade u kunt claimen.

Kan ik shockschade alleen claimen via een advocaat?

U kunt shockschade claimen met een ervaren jurist van Flyct. Veel shockschade- en letselschadezaken worden buiten de rechtbank om geregeld met behulp van een jurist. Het voordeel hiervan is dat een jurist uw schadevergoeding gratis kan claimen en dat u eerder over uw schadevergoeding beschikt. Wanneer uw zaak alleen kan worden opgelost via de rechtbank heeft u wel een advocaat nodig. Mocht het zover zijn, dan helpen wij u met het vinden van een geschikte advocaat.

Een schadevergoeding bij shockschade claimen

De juristen van Flyct helpen u graag bij het claimen van een schadevergoeding bij shockschade. Juristen met de juiste kennis en ervaring kunnen gemakkelijk beoordelen waar u recht op heeft en wat voor schadevergoeding reëel is.

Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder: 088 – 100 4300 of nieuweschade@flyct.nl
Of vul het formulier in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Benader mij*