Letselschade bij vuurwerkletsel

Vuurwerk kan ernstige letselschade veroorzaken wanneer het op de verkeerde manier gebruikt wordt. Vuurwerkletsel ontstaat dan ook vaak bij de gebruiker van het vuurwerk. Het kan echter voorkomen dat u vuurwerkletsel oploopt door toedoen van een ander of door een ondeugdelijk product. In dat geval kunt u de opgelopen letselschade claimen in een letselschadevergoeding.De letselschade juristen van Flyct regelen de zaak volledig en zorgen dat u een eerlijke schadevergoeding krijgt.

Weten hoeveel schadevergoeding u kunt krijgen na uw ongeluk?

Doe de test
Letselschade bij vuurwerkletsel

Wanneer kan ik een schadevergoeding claimen bij vuurwerkletsel?

In elke letselschadezaak is het zo dat er aan twee voorwaarden voldaan moet worden voordat er een schadevergoeding geclaimd kan worden. Allereerst moet er een causaal verband zijn tussen de opgelopen schade en het letsel. Daarnaast moet een ander aansprakelijk zijn voor het opgelopen letsel.

De aansprakelijkheid is vaak lastig aan te tonen bij vuurwerkletsel. De meeste slachtoffers lopen letsel op wanneer zij zelf het vuurwerk afsteken. In dit geval kunt u alleen schade claimen wanneer u kunt aantonen dat het vuurwerk defect was. Een voorbeeld hiervan is vuurwerk dat in de lucht hoort te ontploffen, maar dat door een productiefout al op de grond ontploft. In dit geval is de leverancier van het vuurwerk aansprakelijk voor de schade. U kunt de aansprakelijkheid aantonen door foto’s te maken van de restanten van het vuurwerk en door getuigenverklaringen te verzamelen.

Naast de aansprakelijkheid moet er ook sprake zijn van causaal verband. Dit wil zeggen dat er een direct of indirect verband is tussen het opgelopen letsel en de gemaakte kosten of misgelopen inkomsten. U kunt dus geen kosten claimen die niets met het ongeval te maken hebben.

Om de aansprakelijkheid aan te tonen en om het causale verband hard te maken, heeft u hulp nodig. Zeker met vuurwerkletsel wordt de opgelopen schade al snel afgedaan als ‘eigen schuld’. Een ervaren letselschade jurist kan u helpen om toch uw gelijk te halen en een eerlijke schadevergoeding te claimen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Welke schade kan ik claimen bij vuurwerkletsel?

U kunt alle schade claimen die veroorzaakt is door het vuurwerkletsel. Welke schade u precies kunt claimen is volledig afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Voorwaarde voor een schadeclaim is dus wel dat u het causale verband kunt aantonen. Er moet bijvoorbeeld aangetoond worden dat de schade aan de kleding niet al bestond voor het ongeval.

Bij vuurwerkletsel komen wij vaak de volgende schadeposten tegen:

  • Medische kosten
  • Kosten door beschadigde kleding
  • Smartengeld

Bovenstaande schadeposten zijn slechts een handreiking voor de schadeclaim bij vuurwerkletsel. Uw persoonlijke situatie kan er anders uitzien. Om er zeker van te zijn dat u geen schadeposten mist, is het belangrijk om juridische bijstand in te schakelen. De letselschade juristen van Flyct helpen u graag bij het vaststellen van de schadeposten in uw letselschadeclaim. Zo ziet u geen schadeposten over het hoofd en krijgt u een eerlijke schadevergoeding.

Hoe veel letselschade kan ik claimen?

De hoogte van de letselschadeclaim is volledig afhankelijk van de schadeposten. Het uiteindelijke geldbedrag hangt dus volledig af van uw persoonlijke situatie. Vuurwerkletsel met zeer ernstige verwondingen zullen bijvoorbeeld leiden tot een hoger geldbedrag voor medische kosten. Voor andere schadeposten zijn er normbedragen vastgesteld. Hoewel er nog steeds verschillende gradaties mogelijk zijn binnen het normbedrag, zijn deze grotendeels gestandaardiseerd. Verlies van zelfwerkzaamheid levert bijvoorbeeld een schadevergoeding op die kan oplopen tot € 1.300,- per jaar.

Letselschade bij vuurwerk claimen door een advocaat

Juridische bijstand inschakelen bij een letselschadezaak is verstandig. Zonder deze hulp loopt u het risico om overrompeld te worden door het salvo aan argumenten van de verzekeraar van de tegenpartij. Het is echter niet noodzakelijk om hulp in te schakelen van een letselschade advocaat. Een advocaat is namelijk alleen vereist wanneer de zaak voor een rechter moet komen. In het overgrote deel van de letselschadezaken is dit niet nodig. De schadevergoeding wordt dan direct geregeld met de verzekeraar van de tegenpartij. Een letselschade jurist is dan een goed alternatief voor de advocaat. Het bijkomende voordeel is dat de letselschade jurist gratis voor u aan de slag mag. Een advocaat moet altijd een vergoeding vragen. Een letselschade jurist wordt betaald door de tegenpartij.

Letselschade bij vuurwerkletsel claimen

Heeft u door toedoen van een ander vuurwerkletsel opgelopen? Het aantonen van causaal verband en aansprakelijkheid is in deze gevallen vaak lastig. De juristen van Flyct helpen u. Wij zorgen dat de aansprakelijkheid aangetoond wordt en gaan de strijd aan met de tegenpartij.

Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder: 088 – 100 4300 of nieuweschade@flyct.nl
Of vul het formulier in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Benader mij*