Aansprakelijkheid bij verschillende ongevallen

Aansprakelijke partij? Ja/nee?

Wanneer uw relatie letselschade lijdt door toedoen van een ander, dan kan de veroorzaker aansprakelijk gesteld worden voor deze letselschade. De veroorzaker moet uw relatie schadeloos stellen, en op een manier dat de situatie van uw relatie zoveel mogelijk in dezelfde staat komt als voor uw letselschade. Is er niet voldoende bewijs over de wijze waarop de schade is ontstaan? Of is er twijfel over de vraag of degene die je aansprakelijk hebt gesteld juridisch wel aansprakelijk is

Correcte en uitgebreide NAW en contactgegevens slachtoffers

Indien uw relatie betrokken raakt bij een ongeval met letsel, is het van belang dat uw zoveel mogelijk NAW-gegevens van getuigen en andere betrokkenen bij elkaar krijgt. Dit kan naam en adres zijn, maar mocht het te snel voorbij gaan, is een kenteken ook voldoende.

Geen mishandeling of medisch

Uw belangen na een medische fout van specialist, behandelend arts of tijdens een verblijf in het ziekenhuis behartigen wij helaas niet. Evenals letselschade veroorzaakt door mishandeling.

Ingevuld SAF (Aanrijdingsformulier)

Met een SAF wordt bedoeld het formulier welke in de praktijk net na een verkeersongeval wordt gebruikt en waarop de betrokken partijen de situatie van het ongeluk gedetailleerd beschrijven. Wij hebben voor het accepteren van de schade een ingevuld aanrijdingsformulier nodig.

AVP verzekering (in geval ongeval met dieren, voetgangers, fietsers/niet gemotoriseerd verkeer).

Fietsers of voetgangers worden gezien als zwakkere verkeersdeelnemers. Omdat zij kwetsbaar zijn in het verkeer, kent de wet een speciale regeling bij een aanrijding met een motorvoertuig. De eigenaar van het motorvoertuig is aansprakelijk voor de schade van de fietser zonder dat zijn schuld bewezen hoeft te worden. De AVP dekt schade die jij (of meeverzekerde gezinsleden) aan een ander hebt toegebracht, ook in verkeerszaken. Bij schade inzake (huis)dieren en zwakke verkeersdeelnemers hebben wij een actieve AVP verzekering bij de veroorzaker nodig om succesvol te kunnen verhalen.

aansprakelijkheid letselschade