Voorschot bij letselschade

U heeft letselschade opgelopen en u heeft hierdoor recht op een schadevergoeding. Een letselschadezaak kost echter tijd en de tegenpartij gaat niet direct over tot betaling. Ondertussen zit u wel met de kosten. Gelukkig heeft u in dit geval de mogelijkheid om een voorschot aan te vragen. De juristen van Flyct leggen graag uit wanneer u recht heeft op een voorschot bij letselschade en hoe de uitbetaling in zijn werk gaat.

Heeft u direct hulp nodig om een voorschot te krijgen bij letselschade? Neem dan contact op met Flyct.

088 100 43 00 nieuweschade@flyct.nl

Wat is een voorschot bij letselschade?

Een voorschot is een vooruitbetaling van schade die op korte termijn is te verwachten.

In de praktijk wordt ook over voorschotten gesproken als het gaat om uitbetaling van schade, terwijl er nog geen eindregeling is.

Door goede bevoorschotting wordt voorkomen dat het slachtoffer onnodige financiële zorgen krijgt gedurende de schadebehandeling. Het is daarom wezenlijk voor de verhoudingen tussen partijen.

Wanneer heb ik recht op een voorschot bij letselschade?

De Gedragscode Behandeling Letselschade geeft aan dat een slachtoffer van letselschade niet voor alle kosten op moet draaien in afwachting van de afhandeling van de schadeclaim. U heeft dus recht op een voorschot wanneer u slachtoffer bent van een ongeval en hierdoor kosten maakt. Om in aanmerking te komen voor een voorschot moet u wel het stadium van aansprakelijkheid gepasseerd zijn. Een ander moet dus aansprakelijk zijn voor uw letselschade.

Als de aansprakelijkheid geregeld is, dient u het verzoek tot voorschot in bij de verzekeraar. Niet alle verzekeraars hanteren dezelfde gedragscode wanneer het om een voorschot gaat. Het is dus verstandig om u bij te laten staan door een ervaren letselschade advocaat of jurist. Zo weet u zeker dat u het voorschot krijgt waar u recht op heeft.

Schadeposten die in aanmerking komen voor een voorschot

U kunt geen voorschot krijgen voor alle schadeposten die meegenomen worden in de uiteindelijke schadeclaim. Alleen de schadeposten waar u nu kosten aan heeft of in de zeer nabije toekomst kosten voor moet maken. U kunt hierbij denken aan:

  • kosten voor huishoudelijke hulp en kinderopvang
  • kosten voor verzorging en verpleging
  • kosten voor (para)medische behandelingen die niet door de zorgverzekering worden vergoed
  • kosten van rechtshulp
  • kosten van expertise
  • inkomensverlies gedurende de eerste twee jaar na het ongeval

Bovenstaande kosten zijn enkele voorbeelden van schadeposten die u zelf zult moeten voorschieten in afwachting van de afhandeling van uw zaak. Het is niet de bedoeling dat u in de financiële problemen komt door een ongeval waar een ander verantwoordelijk voor is. U heeft daarom recht op een voorschot bij dergelijke schadeposten.

Voorschot op algemene titel

In bepaalde zaken is het niet direct duidelijk welke schadeposten meegenomen zullen worden in de schadeclaim. Het kan ook zijn dat de verzekeraar van de tegenpartij de schadeposten nog niet erkend heeft. Toch kan het in dergelijke gevallen nodig zijn om een voorschot uit te keren. Dit heet een voorschot op algemene titel. Dit voorschot wordt niet toegekend aan een specifieke schadepost. Bij de uiteindelijke betaling van de schadeclaim wordt dit voorschot verrekend met het totale bedrag.

De betaling van het voorschot

De Gedragscode Behandeling Letselschade dicteert dat het voorschot binnen 14 dagen betaald moet zijn. Veel verzekeraars vinden een voorschot ook geen probleem en zullen snel tot betaling overgaan. Er zijn echter altijd verzekeraars die weigeren een voorschot te verstrekken. Het is belangrijk dat u de juiste juridische hulp aan uw kant heeft staan om te zorgen dat u ook bij deze verzekeraars een voorschot krijgt.

De betaalde voorschotten worden uiteindelijk, na berekening van de schade, in mindering gebracht op de uiteindelijke schadeposten of volledige schadeclaim. Als de verzekeraar de geleden schade al voor een belangrijk deel via voorschotten heeft betaald, zal er bij de eindregeling geen groot bedrag overblijven om uit te betalen. Het is belangrijk dat het slachtoffer zich daarop voorbereidt.

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)