Nieuws

Waarom hoef ik Flyct niet te betalen?

Meneer Drenth wordt aangereden. Hij  wil een schadevergoeding van de aansprakelijkheidsverzekeraar. Dat kost allemaal erg veel moeite. Het is zo erg dat Drenth een advocaat in de arm moet nemen. De advocaat bereikt uiteindelijk dat aansprakelijkheid erkend wordt.  Drenth wil zijn advocaat kosten verhalen op de aansprakelijkheidsverzekeraar, London & Lancashire maar L&L weigert te betalen. De zaak komt uiteindelijk bij de Hoge Raad. Dit levert het beroemde Drenth arrest op(HR3-4-1987 NJ 1988, 275).

De Hoge Raad stelde dat een aansprakelijke partij niet alleen de schade moet betalen maar ook de kosten die iemand heeft moeten maken om die schade verhaald te krijgen. Dat was in 1987. Inmiddels heeft het arrest een wetsartikel opgeleverd.  Volgens art. 6:96 lid 2 B.W. komt voor vergoeding als schade in aanmerking: de redelijke kosten ter vergoeding buiten rechte.

Kortom deze kosten moeten door de aansprakelijkheidsverzekeraar vergoed worden. Waar moeten we dan aan denken?  administratiekosten, expertisekosten, kosten belangenbehartiger. Mits allemaal naar redelijk, natuurlijk

Dat is dus buiten rechte maar hoe zit het met de proceskosten?
Deze vallen buiten het bereik van artikel 6:96. Echter, Flyct behandelt duizenden zaken per jaar die bijna allemaal zonder procedure worden afgewikkeld. In het zeldzame geval dat Flyct naar de Rechtbank gaat wint Flyct meestal en wordt de tegenpartij veroordeeld in de kosten.  Het is nog nooit voorgekomen dat Flyct een cliënt een rekening stuurde vanwege proceskosten.  Want zo is Flyct!

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)