Verhaalservice is verbeterd!

Verhaalservice-assurantietussenpersonenVoor veel tussenpersonen zijn schademeldingen aan de orde van de dag. Ook van klanten die hiervoor geen polis hebben afgesloten. Elke dag komen klanten met uiteenlopende vragen rondom hun schade. U wilt deze service uiteraard verlenen, maar dat is tijdrovend.

De oplossing is simpel: wij kunnen deze service uit uw naam uitvoeren.

Uw eigen verhaalservice zonder rompslomp:
We stellen u als assurantietussenpersoon in de gelegenheid om onder uw eigen naam een verhaalservice te starten voor niet verzekerde schaden. Volledig in de look en feel van uw eigen site en kosteloos voor uw klanten met de volgende 3 mogelijkheden:
• Letselschade
• Materiële verkeersschade
• Brandschade (contra-expertise)

Daarnaast zijn er 4 opties die tegen een geringe vergoeding door ons gedaan worden:
• Loonvorderingen (regres doorbetaald nettoloon)
• Buitenlandschade
• Reisschade
• Overige schade

U geeft zelf aan welke opties getoond worden. Wij pakken de aanvraag op en u wordt direct per mail geïnformeerd. U weet dus precies welke schades op welk moment worden ingevuld!

Meld u nu aan:
Steeds meer tussenpersonen werken inmiddels enthousiast met deze oplossing. Meld u nu vrijblijvend aan en u werkt volgende week al met uw eigen verhaalservice!

Ja, ik wil ook mijn eigen kosteloze schadeverhaalservice