Gedragscode behandeling letselschade

Zijn er richtlijnen voor letselschade regeling in Nederland? Ja, is daarop het antwoord.

Gedragscode Behandeling Letselschade 2012De doelstelling van de Gedragscode Behandeling Letselschade is het vergroten van duidelijkheid, verbeteren van de communicatie tussen de betrokken partijen en bedoeld voor een snelle behandeling en dus het vlot oplossen van geschillen.

In de Gedragscode Behandeling Letselschade vormt het slachtoffer het middelpunt: handelen met respect is het uitgangspunt naar en evenwichtige afwikkeling.

Als de communicatie onderling helder verloopt en de omschreven stappen uit de gedragscode worden gevolgd, loopt een letselschadedossier geen onnodige vertraging op.

De gedragscode bevat 10 gedragingsregels en ook een medisch deel welke een vlotte afhandeling zo goed mogelijk waarborgen.

De gedragscode is bindend verklaard voor: verzekeraars van motorvoertuigen, verzekeraars van aansprakelijkheid en verzekeraars van rechtsbijstand.
Lees hier verder:

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)