Zijn er richtlijnen voor letselschade regeling in Nederland? Ja, is daarop het antwoord.

De doelstelling van de Gedragscode Behandeling Letselschade is het vergroten van duidelijkheid, verbeteren van de communicatie tussen de betrokken partijen en bedoeld voor een snelle behandeling en dus het vlot oplossen van geschillen.

In de Gedragscode Behandeling Letselschade vormt het slachtoffer het middelpunt: handelen met respect is het uitgangspunt naar en evenwichtige afwikkeling.

Als de communicatie onderling helder verloopt en de omschreven stappen uit de gedragscode worden gevolgd, loopt een letselschadedossier geen onnodige vertraging op.

De gedragscode bevat 10 gedragsregels en ook een medisch deel welke een vlotte afhandeling zo goed mogelijk waarborgen.

De gedragscode is bindend verklaard voor: verzekeraars van motorvoertuigen, verzekeraars van aansprakelijkheid en verzekeraars van rechtsbijstand.

Klik hier voor de Gedragscode van Flyct.