Hoogte van smartengeld

Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade: leed, pijn en gederfde levensvreugde als gevolg van een letsel na bijvoorbeeld een verkeersongeluk, aanrijding of bedrijfsongeval.

De hoogte van smartengeld is niet eenvoudig uit te rekenen. Het gaat namelijk om het berekenen onzichtbare schade, welke zich lastig laat vertalen naar geldelijke bedragen.

Het definitief vaststellen van smartengeld kan lang duren omdat pas bij een medische conclusie of diagnose (letsel is er niet meer of er is geen perspectief op genezing en er is sprake van een blijvende beperking of ziekte) de hoogte van het smartengeld kan worden berekend.

In ons land is het uitsluitend mogelijk om smartengeld te eisen als je het slachtoffer bent. Directe naasten, partners of eventuele achterblijvers komen niet in aanmerking voor de compensatie van schade. Een mogelijkheid is om shockschade te claimen, in het treurige geval hij of zij uit de eerste hand geconfronteerd is met de afschuwelijke gevolgen van een ongeluk of gebeurtenis.

De hoogte van smartengeld wordt mede bepaald door te kijken naar recente jurisprudentie in zeer vergelijkbare zaken.

Bij het bepalen van de hoogte van smartengeld is van belang:

– de leeftijd
– de aard en de ernst van de letselschade
– lengte van het proces nodig voor de genezing
– de reeds achterliggende en ook eventuele toekomstige behandelingen in het ziekenhuis of bij specialist
– afhankelijkheid van derden als gevolg van het letsel
– mate van medisch vastgestelde invaliditeit of beperkingen
– eventuele arbeidsongeschikt zijn
– visueel zichtbare schade aan het gelaat of lichaam
– misgelopen kansen in de loopbaan of andere maatschappelijke belangen
– beperkingen in het beoefenen van hobby, persoonijke activiteiten en sport
– verschillende sociale factoren

Doe hier onze letselschade test en ontdek de mogelijkheden voor verhaal en uw kans op schadevergoeding na een ongeval of meld meteen hier uw letselschade als gevolg van een ongeval (geen mishandeling of medische misser).

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)