Het vaststellen van de aansprakelijkheid (2 van 6)

De aansprakelijkheid van de tegenpartij moet worden vastgesteld

De verzekeraar neemt zo spoedig mogelijk een beslissing. Als de verzekeraar de aansprakelijkheid afwijst motiveert deze dat schriftelijk en respectvol. Ook kan de verzekeraar een voorlopige beslissing nemen op basis van de wel beschikbare informatie. Met name als de verzekeraar lang moet wachten op noodzakelijke informatie van anderen.

Uitblijven van een beslissing over aansprakelijkheid belast u als slachtoffer. U weet niet waar u aan toe bent en u kunt hierdoor aarzelen om kosten te maken of stelt ze uit. De schadebehandeling loopt meteen vertraging op.

Beslissing

De beslissing van de verzekeraar kan zijn: aansprakelijkheid erkennen, gedeeltelijk erkennen, afwijzen of een voorlopige beslissing nemen. Het nemen van een beslissing gebeurt gemotiveerd en wordt aan u en ons als uw belangenbehartiger toegestuurd.

goedzo54pixels

Als de verzekeraar aansprakelijkheid aanvaardt, geeft hij voorschotten en keert hij de onbetwiste delen van de vergoeding aan u uit.

 

Over voorschotten

Een voorschot is in de praktijk regelmatig een ‘achterschot’. Dat betekent dat u tot die tijd uw schade als het ware voorfinanciert.

goedzo54pixelsEen voorschot is een vooruitbetaling van schade die op korte termijn is te verwachten. In de praktijk wordt ook over voorschotten gesproken als het gaat om de uitbetaling van schade, terwijl er nog geen eindregeling is.

Een eindregeling is pas mogelijk nadat uw letsel voldoende is gestabiliseerd oftewel wanneer er sprake is van een medische eindtoestand. Om de medische eindtoestand te bereiken is de start van het medisch traject de volgende stap.

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)