Schade bij of door kind tot 14 jaar

Voor kinderen tot 14 jaar geldt dat zij zelf niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor letselschade die zij veroorzaken. In plaats daarvan zijn de ouders of verzorgers verantwoordelijk voor de schade die hun kind aanricht. Dit betekent dat, zelfs als het kind schuld heeft aan het ongeval, de ouders aansprakelijk zijn voor de (letsel)schade. Dit is vastgelegd in de wet om de kwetsbaarheid van jonge kinderen te beschermen en ervoor te zorgen dat zij geen juridische aansprakelijkheid dragen op deze leeftijd.

Smartengeld en schadevergoeding voor kind

Smartengeld en schadevergoeding voor kinderen bij schade die bij of door een kind veroorzaakt is, zijn belangrijke juridische kwesties. Wanneer een kind letsel oploopt door toedoen van een ander, kan er aanspraak worden gemaakt op smartengeld, een financiële compensatie voor het leed en de pijn die het kind heeft ervaren. Daarnaast kan er schadevergoeding worden geëist voor kosten zoals medische behandelingen en eventuele blijvende schade.

Anderzijds, wanneer een kind zelf schade veroorzaakt, zijn de ouders in sommige gevallen aansprakelijk. Dit is afhankelijk van de leeftijd van het kind en de omstandigheden van het incident. Flyct helpt ouders en kinderen door het hele proces van schadevergoeding en smartengeld. We bieden juridische bijstand, beoordelen de situatie grondig en stellen een claim op. Daarbij streven we naar een eerlijke compensatie, zodat de getroffen families zich kunnen richten op herstel en toekomstperspectief. Flyct werkt op basis van no cure no pay, wat betekent dat wij alleen betaald worden als de zaak succesvol wordt afgerond, waardoor het voor families een laagdrempelige manier is om gerechtigheid te zoeken.

 

Wat houdt de BEM-clausule in?

De BEM-clausule, oftewel de Beschikking Eigen Middelen-clausule, beschermt het vermogen van minderjarige kinderen. Als uw kind een erfenis of schenking ontvangt, zorgt de BEM-clausule ervoor dat deze gelden pas beschikbaar zijn als uw kind 18 jaar wordt. Tot die tijd kan het geld alleen met toestemming van de kantonrechter worden gebruikt, waardoor u de garantie heeft dat het vermogen van uw kind beschermd blijft tot het volwassen is.

Andere mogelijke schades

Bij letselschade waar kinderen bij betrokken zijn, kan er ook sprake zijn van shock– of affectieschade, wat emotionele en psychische schade betreft die nabestaanden of naasten ondervinden. Shockschade treedt op wanneer iemand een ernstige schok ervaart door het zien of meemaken van een ongeluk waarbij een kind ernstig gewond raakt of overlijdt.

Affectieschade is de immateriële schade die ouders, broers, zussen of andere naasten lijden door het verlies of de blijvende invaliditeit van het kind. Bij het beoordelen van letselschadeclaims wordt hiermee rekening gehouden door passende compensatie te bieden voor deze emotionele gevolgen. Juridische ondersteuning, zoals die van Flyct, kan helpen bij het nauwkeurig vaststellen en claimen van deze schade, zodat getroffen families niet alleen financieel, maar ook emotioneel ondersteund worden in hun herstelproces.

Wat kunnen juristen van Flyct voor u doen?

Juristen van Flyct kunnen bij letselschade waarbij kinderen betrokken zijn, uitgebreide ondersteuning bieden. Ze helpen bij het vaststellen van aansprakelijkheid en het indienen van claims voor smartengeld en schadevergoeding, zowel voor medische kosten als voor emotionele schade zoals shock- of affectieschade. Flyct biedt juridisch advies op maat en begeleidt gezinnen door het hele proces, van de eerste evaluatie van de zaak tot de uiteindelijke afwikkeling. Ze zorgen ervoor dat alle relevante documenten en bewijzen correct worden verzameld en ingediend. Daarnaast werken ze op basis van no cure no pay, wat betekent dat er alleen kosten zijn als de zaak succesvol wordt afgerond. Zo kunnen gezinnen zich concentreren op herstel, terwijl Flyct zich inzet voor een rechtvaardige compensatie.

Hulp nodig bij de schadeclaim?

Flyct letselschade biedt deskundige hulp bij letselschade door of bij uw kind, zodat u de juiste ondersteuning en advies krijgt in deze situaties.

Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder: 088 – 100 4300 of nieuweschade@flyct.nl
Of vul het formulier in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Benader mij*