Alles over uw letselschade

Hieronder de meest gestelde vragen over letselschade op een rij. Heeft u een vraag die u niet kunt terugvinden en wilt u uw vraag graag snel beantwoord hebben? Gebruik dan rechtsonder onze chatfunctie of bel ons even op 088 100 43 00!

Arbeidsvermogen

Wat is verlies van arbeidsvermogen?

Dit is de term die wordt gebruikt wanneer u als gevolg van een ongeval financiële schade lijdt door verminderde arbeidsmogelijkheden. Bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid, gemiste doorgroei, gemiste functie.

Voorbeeld conclusie verlies van arbeidsvermogen:

page_6

Belasting

Moet ik belasting betalen over een schadevergoeding?

Nee, u hoeft meestal geen belasting te betalen over een schadevergoeding. Er zijn echter wel wat uitzonderingen te vinden in de wet. De Belastingdienst geeft ook geen volledige helderheid over de beoordeling van een belastingaangifte met een letselschadevergoeding.

Wanneer moet u belasting betalen over uw schadevergoeding?

Het komt bijna nooit voor dat u belasting moet betalen over uw letselschadevergoeding. Toch kan de Belastingdienst oordelen dat u belasting moet afdragen over de inkomsten uit de schadevergoeding. Dit kan alleen wanneer verlies van inkomsten deel uitmaakt van de schadevergoeding. U hoeft dan ook alleen belasting te betalen over dit deel.

Een letselschadevergoeding bestaat namelijk uit drie hoofdonderdelen:

 • Een vergoeding voor gemaakte kosten. Hier vallen kosten onder die u niet had hoeven maken zonder het letsel. U kunt hierbij denken aan medische kosten, kosten voor hulp in de huishouding of kosten voor hulpmiddelen die u moest aanschaffen.
  Dit is het onderdeel van de letselschadevergoeding dat u compenseert voor de emotionele schade.
 • Een vergoeding voor het verlies van inkomsten. In dit onderdeel vergoedt de tegenpartij de inkomsten die u misloopt door het letsel.
  U moet in principe belasting betalen over uw inkomsten. De eerste twee hoofdonderdelen van de schadevergoeding vallen hier niet onder.
 • De derde, een vergoeding voor het verlies van inkomsten, wel. Echter, u krijgt in een letselschadevergoeding een compensatie voor de gemiste netto inkomsten. Deze schadevergoeding zou dus ook onbelast moeten zijn. Er zijn echter letselschadezaken bekend waarbij de fiscus anders geoordeeld heeft. Hier dient u dus rekening mee te houden. U kunt wel altijd bezwaar aantekenen tegen een dergelijke beslissing.

Belastinggarantie en letselschade
Om u in te dekken tegen mogelijke belasting over uw schadevergoeding, kunt u belastinggarantie meenemen in de schadeclaim. Door deze belastinggarantie draagt de tegenpartij het risico dat de Belastingdienst toch besluit om belasting te heffen. U kunt in dit geval de belasting alsnog verhalen op de tegenpartij. Het is dan ook aan de tegenpartij om de beslissing van de Belastingdienst aan te vechten.

Waar moet u de letselschadevergoeding invullen bij de belastingaangifte?
Bij een belastingaangifte vult u inkomsten altijd in in Box 1. Een letselschadevergoeding bestaat voor een deel uit inkomsten. Echter, door de constructie van de vergoeding hoeft u deze niet aan te geven in Box 1. U moet wel uw volledige vermogen, en dus de schadevergoeding, invullen in Box 3. Afhankelijk van uw vermogen kan het zo zijn dat u hier rendementsbelasting over moet betalen. Deze kostenpost kunt u echter meenemen in de schadeclaim, zodat u niet een deel van de vergoeding direct weer inlevert bij de Belastingdienst.

Hulp nodig?
Heeft u vragen over de belastingaangifte bij een letselschadevergoeding? Neem dan contact op met de juristen van Flyct via 088-100 43 00. Wij helpen u graag met uw schadeclaim en de bijbehorende vragen over de belasting.

Deskundigen

Wat doet een arbeidsdeskundige?

De arbeidsdeskundige kijkt naar uw opleiding en arbeidsvermogen, in uw huidige situatie en ook in de toekomst. De arbeidsdeskundige kijkt naar de mogelijkheden om te werken en hetgeen u daarmee zou kunnen verdienen. Hij houdt hierbij rekening met de beperkingen die u volgens onze arts heeft.

Expertise

Wat is een expertise?

Een medische expertise is een onderzoek door een onafhankelijke arts. Het doel van een medische expertise is inzicht krijgen in het het letsel dat door het slachtoffer is opgelopen, de duur en voortgang van het genezingsproces en eventueel de blijvende schade.

Een medische expertise is een onderzoek door een onafhankelijke arts. Het doel van een medische expertise is inzicht krijgen in het het letsel dat door het slachtoffer is opgelopen, de duur en voortgang van het genezingsproces en eventueel de blijvende schade.

Letselschade

Hoe lang duurt mijn letselschadezaak?

Op voorhand is het lastig om te bepalen hoelang een letselschadezaak precies duurt. Elke zaak is namelijk anders. Wel merken we dat veel slachtoffers de afhandeling van hun zaak lang vinden duren. Het is echter belangrijk om alle schade goed in kaart te brengen en te bundelen in de schadeclaim die naar de tegenpartij verzonden wordt. Op deze manier weet u zeker dat u geen schadeposten over het hoofd ziet en de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft.

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat u in financiële problemen komt door de afhandeling van een letselschadezaak. Een jurist zal daarom altijd om een voorschot bij letselschade vragen. Hiermee kunt u kosten en gemiste inkomsten dekken terwijl u wacht op de uiteindelijke afhandeling.

U wilt vanzelfsprekend dat uw letselschadezaak zo snel mogelijk afgerond is. U krijgt dan de schadevergoeding waar u recht op heeft en u kunt zich volledig richten op het herstel. Helaas werkt het in de praktijk niet zo. Dit komt deels door het proces van aansprakelijkheid en onderzoek. Er kan bijvoorbeeld discussie zijn over de aansprakelijkheid of we moeten werken met een tegenpartij die lang wacht met een reactie. Daarnaast kan er ook nog discussie ontstaan over het causale verband tussen letsel en ongeval.

Een letselschadezaak kan ook lang duren omdat we de toekomstige schade willen meenemen in de letselschadeclaim. Dit betekent dat uw ‘medische eindsituatie’ bereikt moet zijn. Dit kan volledig herstel zijn, maar ook het moment waarop duidelijk wordt dat uw letselschade niet verder zal genezen.

hetheleproces_stap0

Wat is letselschade?

Letselschade houdt in dat u letsel oploopt door toedoen van een ander. Door het letsel lijdt u schade. Diegene die verantwoordelijk is voor het letsel moet een schadevergoeding betalen. Er zijn verschillende oorzaken van letselschade te bedenken. U bent bijvoorbeeld het slachtoffer van een verkeersongeval, loopt verwondingen op tijdens het uitvoeren van uw werk of loopt letsel op door een dier. Soms heeft u zelfs recht op een schadevergoeding wanneer het letsel (deels) uw eigen schuld is.

Hoe u ook aan het letsel komt, wanneer een ander verantwoordelijk is heeft u recht op een schadevergoeding. De letselschade juristen van Flyct helpen u bij het claimen van de letselschade. Wij bieden gratis rechtshulp bij elke letselschadezaak. Neem vrijblijvend contact met ons op. We zijn 24/7 bereikbaar via 088 – 1004300.

Wilt u eerst weten of u recht heeft op een schadevergoeding? Doe dan de online letselschadetest. Binnen enkele minuten weet u of u een vergoeding voor uw letsel kunt claimen.

Letselschade opgelopen in het verkeer

Verreweg de meeste zaken met letselschade ontstaan door een verkeersongeval. Jaarlijks zijn er vele duizenden verkeersongevallen in Nederland. Slachtoffers van deze verkeersongevallen krijgen vaak niet de letselschadevergoeding waar ze recht op hebben. De slachtoffers worden benadeeld door de verzekeraar van de aansprakelijke partij en kunnen onvoldoende weerstand bieden door de beperkte kennis van het rechtsgebied. Door een ervaren letselschade jurist in te schakelen, weet u zeker dat u een eerlijke schadevergoeding ontvangt.

Letselschade door een bedrijfsongeval

Wanneer u tijdens het werk letsel oploopt, kunt u een schadevergoeding claimen. De werkgever is bij een bedrijfsongeval namelijk aansprakelijk voor de schade die de werknemer lijdt: hij heeft een zorgplicht naar een ieder die bij de onderneming in dienst is. Wanneer er een ongeval plaatsvindt, zijn er blijkbaar onvoldoende maatregelen getroffen om aan deze plicht te voldoen. Dit maakt de werkgever aansprakelijk voor alle (letsel)schade die voortvloeit uit het ongeval.

Letselschade door dieren

Dieren kunnen veel letselschade veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan het letsel dat veroorzaakt kan worden door een hondenbeet of een schop van een paard. Wanneer een dier letsel veroorzaakt, kunt u de schade verhalen op de eigenaar. De bezitter van een dier is namelijk standaard aansprakelijk voor de veroorzaakte schade, ook wanneer de eigenaar niets aan het ongeval kon doen.

Letselschade door lichamelijk geweld

Wanneer u fysieke of emotionele schade overhoudt na een mishandeling of na seksueel misbruik, kunt u de dader aansprakelijk stellen en een letselschadevergoeding claimen. Voorwaarde hiervoor is wel dat de dader duidelijk aansprakelijk gehouden kan worden voor het letsel en dat er een causaal verband is tussen de mishandeling en het opgelopen letsel.

Letselschade door sport en spel

Tijdens het sporten kan letsel ontstaan door toedoen van andere spelers. Dit hoort deels bij het spel, maar kan ook het gevolg zijn van roekeloos gedrag. Is dit laatste het geval? Dan kunt u een schadevergoeding bij sport en spel claimen.

Overige oorzaken

Er zijn meer oorzaken van letselschade te bedenken dan de oorzaken die we op deze pagina noemen. U kunt bijvoorbeeld ook letselschade claimen wanneer u met de fiets gevallen bent, omdat de gemeente wegwerkzaamheden niet duidelijk afgezet had. U heeft recht op een schadevergoeding wanneer u letsel oploopt door onveilige producten of door gebrekkige opstallen. Daarnaast kunt u letselschade claimen bij extreme ongevallen als een vliegtuigramp.

In principe kunt u altijd een letselschadezaak starten wanneer uw zaak voldoet aan een aantal eisen.

 1. U heeft letsel opgelopen
 2. Een ander is aansprakelijk voor het letsel
 3. U heeft schade geleden door het letsel
 4. U start de zaak voor de verjaringstermijn

U kunt eenvoudig testen of uw zaak aan de gestelde eisen voldoet door online onze letselschadetest te doen. Binnen enkele minuten weet u of u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding. De juristen van Flyct kunnen u vervolgens helpen om deze vergoeding ook daadwerkelijk uitgekeerd te krijgen.

Letselschade claimen

Om een schadevergoeding te claimen, is het essentieel dat u de tegenpartij zo snel mogelijk aansprakelijk stelt. U voorkomt hiermee dat uw zaak verjaart. Vervolgens moet u alle schade inventariseren die u naar aanleiding van het letsel opgelopen hebt. Welke schade u precies kunt claimen hangt af van de ernst van het letsel, de soort letselschade en uw persoonlijke situatie.

De letselschade juristen van Flyct helpen u bij het totale proces. Neem contact met ons op en wij zorgen dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Wilt u eerst weten of u recht heeft op een schadevergoeding? Doe dan de online letselschadetest. Binnen enkele minuten weet u of u een vergoeding voor uw letsel kunt claimen.

Medisch

Wat is een medisch advies?

De medisch adviseur schrijft een medisch advies over de medische toestand van uw cliënt. Hij maakt een samenvatting van de aanwezige medische informatie. In dit advies wordt – indien u dit wenst – het medisch causaal verband tussen het ongeval en het letsel omschreven.

Wat is een medische eindsituatie?

Medische eindsituatie. Er is sprake van een medische eindsituatie of medische eindtoestand indien er sprake is van volledig en blijvend herstel, danwel als er met betrekking tot het herstel geen medische veranderingen meer te verwachten zijn.

Schade

Wat is shockschade?

Dit is schade, die iemand lijdt doordat hij wordt geconfronteerd met een ongeval, waarbij iemand zeer ernstig gewond raakt of overlijdt. De confrontatie moet direct bij het ongeval plaats vinden of zeer kort daarna en moet lijden tot zo ernstige psychische problemen, dat langdurige deskundige hulpverlening nodig is.

Schadeposten

Welke schadeposten zijn er vorderbaar?

In het onderstaande overzicht geven wij een opsomming van veel voorkomende schadeposten. Raadpleeg onze deskundigen voor een advies over de schade en de schadevergoeding die u kunt claimen.

 • reparatiekosten of totaal verlies, waardevermindering- het eigen risico van de autoverzekering
 • de expertisekosten (indien niet wordt gerepareerd)
 • de kosten van vervangend vervoer (huurauto)
 • helm (bromfiets/ motor), persoonlijke beschermingsmiddelen
 • schade aan de bagage, accessoires
 • schade aan kleding
 • bril, sieraden e.d. (beschadigd of kwijtgeraakt)
 • medische kosten:

Afhankelijk van uw zorgverzekering zijn er behandelingen of voorzieningen die misschien niet worden vergoed. De kosten die u zelf moet betalen (het eigen risico) voor behandelingen die een gevolg zijn van het ongeval, moeten door de aansprakelijke partij worden vergoed. Heeft u zelf rekeningen van een arts of therapeut betaald omdat uw zorgverzekeraar de behandeling niet vergoed? Bewaar deze factuur goed. Hiermee kunt u aantonen dat u kosten heeft gemaakt

Van uw zorgverzekeraar krijgt u periodiek een overzicht toegestuurd van de kosten die men heeft vergoed. Hierin wordt ook vermeld of u een eigen bijdrage heeft of dat de kosten vallen onder het eigen risico. Het is belangrijk ook dit goed te bewaren. Met dit overzicht kunt u aantonen welke kosten ontstaan. Bij de schaderegeling moet er rekening mee gehouden worden dat er in de toekomst nog behandelingen kunnen plaatsvinden. Een heup- of knieprothese moet bijvoorbeeld soms na een tiental jaren vervangen worden. Wanneer er als gevolg van het opgelopen letsel in de toekomst behandelingen te verwachten zijn, moet ook met die kosten rekening gehouden worden:

 • de kosten die ontstaan tijdens een ziekenhuisverblijf
 • annulering van een reis of vakantie
 • kosten voor hulp (o.a. huishoudelijke hulp, schilderen, werk in de tuin, etc.)
 • verzorging, zoals persoonlijke verzorging, verpleging
 • gezinsondersteunende begeleiding, ambulante begeleiding
 • hulpmiddelen, aanpassingen:

Bij ernstig letsel kan het noodzakelijk zijn om hulpmiddelen te gaan gebruiken, een aangepaste auto te gaan rijden of bijvoorbeeld orthopedisch schoeisel of protheses aan te schaffen. Soms moet een woning worden aangepast. De hieraan verbonden kosten moeten dan worden vergoed. U kunt bij uw gemeente op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (de Wmo) voorzieningen aanvragen op het gebied van wonen en vervoer. De gemeente kan een eigen bijdrage in rekening brengen. De eigen bijdrage is dan een schadepost:

 • extra kosten voor aangepaste vakanties
 • verhuiskosten
 • extra slijtage kleding
 • toegenomen energiekosten
 • beschadiging woning door gebruik hulpmiddelen
 • minder inkomsten

Bij schade wegens verlies aan arbeidsvermogen gaat het om het verschil tussen het bedrag dat u zonder ongeval in uw portemonnee zou hebben gehad en het bedrag daar na het ongeval feitelijk in komt. Denk ook aan schade door gemiste promotie en pensioenschade.

 • extra vervoerskosten

Indien u ten behoeve van uw behandeling of controle bij een bedrijfsarts moet reizen, dan heeft u recht op reiskostenvergoeding. Dat kan een kilometervergoeding zijn, maar ook de concrete kosten voor het gebruik van het openbaar vervoer of taxivervoer. Voor gezinsleden die bij het slachtoffer op bezoek komen in het ziekenhuis of de revalidatie instelling kan ook een reiskostenvergoeding worden gevorderd.

Kunt u als gevolg van het ongeval niet reizen zoals u gewend was en ontstaan daardoor extra kosten? Bijvoorbeeld omdat u voor het ongeval alles op de fiets deed, en dat nu met de auto moet? De extra kosten die ontstaan zijn vorderbaar. Kreeg u voor het ongeval een reiskostenvergoeding van uw werkgever voor het woon – werk verkeer? Bij re-integratie komt het voor dat de werkgever tijdens de periode van werkhervatting geen reiskostenvergoeding betaald. Dan kan vergoeding worden geclaimd bij de aansprakelijke partij:

 • (extra) parkeerkosten
 • telefoonkosten, portokosten
 • kosten zonder nut
 • hogere verzekeringspremies, uitsluiting van gezondheidsrisico’s
 • wettelijke rente
 • de kosten van de letselschade specialist
 • en als slot: smartengeld

Schaderegeling

Waarom duurt een letselschadezaak zo lang?

U wilt vanzelfsprekend dat uw letselschadezaak zo snel mogelijk afgerond is. U krijgt dan de schadevergoeding waar u recht op heeft en u kunt zich volledig richten op het herstel. Helaas werkt het in de praktijk niet zo. Dit komt deels door het proces van aansprakelijkheid en onderzoek. Er kan bijvoorbeeld discussie zijn over de aansprakelijkheid of we moeten werken met een tegenpartij die lang wacht met een reactie. Daarnaast kan er ook nog discussie ontstaan over het causale verband tussen letsel en ongeval.

Een letselschadezaak kan ook lang duren omdat we de toekomstige schade willen meenemen in de letselschadeclaim. Dit betekent dat uw ‘medische eindsituatie’ bereikt moet zijn. Dit kan volledig herstel zijn, maar ook het moment waarop duidelijk wordt dat uw letselschade niet verder zal genezen.hadeclaim wordt uitbetaald zodra de zaak afgerond is. Er kunnen tijdens het traject echter wel enkele voorschotten betaald worden. Hiermee zorgen we dat u niet in de financiële problemen komt door de letselschade. De voorschotten worden verrekend met het uiteindelijke schadebedrag.

hetheleproces_stap0

Wat houdt een huisbezoek in?

Na het eerste telefonische intakegesprek en uw beslissing om uw zaak door ons te laten behandelen, geven wij aan of een huisbezoek noodzakelijk is. Is daar ook iemand bij die de veroorzaker (verzekeraar) vertegenwoordigt, dan komen we een half uur eerder. We spreken dan eerst in alle rust samen de zaken door.

TIP: Leg alle informatie vast klaar en lees de toegestuurde documenten van tevoren door. Vul ze alvast in als dat nodig is.

TIP: Noteer al uw vragen, zodat tijdens het gesprek niets wordt vergeten.

Houd deze informatie bij de hand:
 • Gegevens van alle artsen en therapeuten die u behandelen
 • Gegevens van uw werkgever en arbo-arts
 • Salarisstroken vanaf enkele maanden voor het ongeval tot heden
 • Overzicht schadeposten met bewijsstukken
Deze documenten worden besproken:

Uw letselschade expert neemt de onderstaande documenten met u door. U kunt ze alvast bekijken door op de woorden te klikken.

Wat is economische kwetsbaarheid?

De situatie dat u door uw opgelopen letsel kans heeft op een vermindering van uw arbeidsmogelijkheden (zie ook Verlies van Arbeidsvermogen) ten opzichte van een vergelijkbaar gezond persoon, door  bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, gemiste doorgroei, gemiste functie.

Wat is een schaderegelingstraject?

Het traject dat u ingaat als u de schade probeert te verhalen. Dit traject start nadat is bekeken of de aansprakelijkheid bepaald kan worden (de aansprakelijkheidscheck).

hetheleproces_stap0

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Dit is een overeenkomst tussen het slachtoffer en de aansprakelijke verzekeraar. Hierin worden de hoogte van de schadevergoeding en eventuele voorbehouden vastgelegd.

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst:

page_8

Wat kunt u doen om het proces te versnellen?

Het enige wat u kunt doen om het proces te versnellen, is zo snel mogelijk herstellen. Dit zal sowieso het hoofddoel zijn van iemand met letselschade. Verder kunt u helaas weinig doen om de letselschadezaak te versnellen. We zijn hiervoor te veel afhankelijk van externe factoren.

U kunt wel zo snel mogelijk een letselschadezaak opstarten. We kunnen dan zo spoedig mogelijk overgaan tot het bepalen van de aansprakelijkheid en u voorkomt dat uw zaak verjaart. Neem contact op met de juristen van Flyct om uw zaak te bespreken of doe de letselschadetest om de haalbaarheid van uw zaak te bepalen.

Wie bepaalt wanneer de zaak afgerond is?

Uiteindelijk bepaalt u zelf wanneer een letselschadezaak afgerond is. Uiteraard zal een letselschade jurist of advocaat u hierin adviseren. Het is gebruikelijk om te wachten met het sluiten van het dossier tot uw letselschade volledig genezen is of tot duidelijk is dat u niet verder zult genezen. Op dit punt kunnen we namelijk pas bepalen in hoeverre het letsel uw leven beïnvloed heeft. Zodra we de totale omvang van de schadeclaim in beeld hebben en deze betaald is, kunnen we overgaan tot de uiteindelijke afronding van de letselschadezaak.

Schadestaat

Wat is de schadestaat?

Een schadestaat is een overzicht van alle schadeposten die tot dat moment bekend zijn. Een schadestaat is een actief document, naarmate de zaak langer duurt zullen de schadeposten oplopen.

Enkele voorbeelden van schadeposten zijn:

 • voertuigschade
 • huishoudelijke hulp
 • medische kosten
 • bouwtechnische aanpassingen
 • kosten met betrekking tot opname in het ziekenhuis

Voorbeeld schadestaat:

60-0

Schadevergoeding

Heb ik recht op een schadevergoeding?

Is de letselschade ontstaan door toedoen van een ander? Dan is de kans groot dat u recht heeft op een letselschadevergoeding. We bespreken de situatie graag met u en nemen de volgende zaken met u door:

 • Hoe is het ongeval gebeurd?
 • Welk letsel heeft u er aan overgehouden?
 • Welke medische behandelingen heeft u gehad?
 • Wat is de situatie thuis en op uw werk?
 • Welke kosten heeft u moeten maken?
 • Een letselschade jurist of advocaat vertelt u aan de hand van deze gegevens meer over de juridische mogelijkheden. Vraag direct gratis en geheel vrijblijvend een intakegesprek aan om de situatie te bespreken.

Het is belangrijk dat u bij het claimen van letselschade kunt aantonen dat u daadwerkelijk recht heeft op een schadevergoeding. Onze specialisten begeleiden u hierbij. Letselschade kan op uiteenlopende manieren ontstaan. Veelvoorkomende situaties waarbij letselschade kan ontstaan, zijn:

 • Verkeersongevallen
 • Arbeidsongevallen
 • Letselschade in het buitenland

  Indien u betrokken bent geweest bij een ongeval, heeft u in de meeste gevallen recht op een schadevergoeding.

Hoeveel letselschade kunt u claimen na een ongeval?

U heeft recht op een geldbedrag wanneer u letselschade oploopt door toedoen van een ander. Maar hoe hoog is de schadeclaim waar u recht op heeft? En wat is een redelijk bedrag voor smartengeld? De letselschade juristen van Flyct leggen uit hoe een letselschadebedrag tot stand komt en op hoeveel schadevergoeding u ongeveer kunt rekenen.

Hoeveel letselschade kunt u claimen na een ongeval?

Hoeveel letselschade u precies kunt claimen, is van veel factoren afhankelijk. Een letselschadevergoeding is namelijk gebaseerd op uw persoonlijke situatie. Een letselschade jurist kijkt allereerst naar het effect van het letsel op uw inkomsten. Daarnaast neemt de jurist de kosten die u gemaakt heeft door het letsel mee in de schadeclaim. U kunt hierbij denken aan medische kosten of aan kosten voor hulp in de huishouding. Tot slot wordt er gekeken naar een compensatie voor de geleden emotionele schade. Een combinatie van deze drie hoofdonderdelen zorgt uiteindelijk voor de letselschadeclaim.

Benieuwd hoe hoog uw smartengeld kan zijn? Via de smartengeldcalculator heeft u binnen één minuut een indicatie. Vul enkele gegevens in over uw letsel, de oorzaak en uw persoonlijke situatie. De calculator rekent dan uit op hoeveel smartengeld u ongeveer kunt rekenen. Dit blijft wel een indicatie. Voor een exacte letselschade berekening kunt u het beste een ervaren letselschade jurist of advocaat inschakelen.

Smartengeldcalculator 

Voorbeelden van letselschadebedragen

Op het internet zijn veel voorbeelden van eerdere letselschadezaken te vinden. Deze komen vaak uit de smartengeldgids van de ANWB. Verzekeraars, letselschadejuristen en rechters maken ook vaak gebruik van de jurisprudentie uit deze gids om smartengeld vast te stellen.

Smartengeld na ongeval: € 5.000,-

Een man komt tijdens zijn werk in aanraking met een draaiend onderdeel van een machine. Hierdoor loopt hij crushletsel op aan zijn rechterhand. Hij moet hierdoor meerdere medische behandelingen ondergaan en is in behandeling bij een psycholoog. Hij houdt er uiteindelijk een permanente mobiliteitsbeperking aan over. De rechter kent de man een schadevergoeding toe van € 5.000,-.

Smartengeld na mishandeling: € 3.000,-

Een politieagent wordt mishandeld door een arrestant. De agent scheurt de pees van zijn rechterpink. Hij heeft 8 weken een spalk moeten dragen en kon in deze periode zijn werk niet uitvoeren. Daarnaast houdt hij permanent last van zijn hand wanneer hij knijp- of gripacties moet uitvoeren, zoals bij het motorrijden. De rechter kent de man 3.000 euro smartengeld toe.

Wanneer wordt de schadevergoeding uitbetaald?

De uiteindelijke schadeclaim wordt uitbetaald zodra de zaak afgerond is. Er kunnen tijdens het traject echter wel enkele voorschotten betaald worden. Hiermee zorgen we dat u niet in de financiële problemen komt door de letselschade. De voorschotten worden verrekend met het uiteindelijke schadebedrag.

Smartengeld

Wat is smartengeld?

U heeft recht op een geldbedrag wanneer u letselschade oploopt door toedoen van een ander. Maar hoe hoog is de schadeclaim waar u recht op heeft? En wat is een redelijk bedrag voor smartengeld? De letselschade juristen van Flyct leggen uit hoe een letselschadebedrag tot stand komt en op hoeveel schadevergoeding u ongeveer kunt rekenen.

Hoeveel letselschade kunt u claimen na een ongeval?

Hoeveel letselschade u precies kunt claimen, is van veel factoren afhankelijk. Een letselschadevergoeding is namelijk gebaseerd op uw persoonlijke situatie. Een letselschade jurist kijkt allereerst naar het effect van het letsel op uw inkomsten. Daarnaast neemt de jurist de kosten die u gemaakt heeft door het letsel mee in de schadeclaim. U kunt hierbij denken aan medische kosten of aan kosten voor hulp in de huishouding. Tot slot wordt er gekeken naar een compensatie voor de geleden emotionele schade.

Verjaring

Hoe kan ik verjaring van letselschade voorkomen?

Simpel gezegd kunt u letselschade voorkomen door de letselschadezaak zo snel mogelijk op te starten. Het is dan ook zaak om spoedig een ervaren letselschade jurist of advocaat in de arm te nemen die de zaak kan opstarten. Nadat de zaak opgestart is, kan het nog wel even duren voordat deze ook daadwerkelijk afgerond is en u een schadevergoeding krijgt. U hoeft zich in ieder geval geen zorgen meer te maken over de verjaringstermijn.

Wanneer verjaart een letselschade?

Een letselschadezaak kan verjaren. Dit betekent dat u na het verstrijken van een bepaalde termijn geen aanspraak meer kunt maken op een schadevergoeding. Wacht dus niet te lang met het aanhangig maken van uw letselschadezaak. De juristen van Flyct leggen uit welke regels er van toepassing zijn op de verjaring van letselschade.

Er zijn diverse regels van toepassing op de verjaring van letselschade. De vuistregel is dat een zaak verjaart wanneer er 5 jaar verstreken zijn vanaf de tijd dat het slachtoffer weet dat hij of zij letselschade heeft en het bekend is wie er aansprakelijk is voor het letsel. Deze verjaringstermijn heet de relatieve verjaringstermijn en is bepaald in art. 3:310 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Het is dus zaak om actie te ondernemen zodra u bekend bent met de letselschade en u weet wie er aansprakelijk is. Overigens moet de bepaling ‘bekend met de letselschade’ subjectief gezien worden. Dit houdt in dat de aansprakelijke partij moet aantonen dat de verjaringstermijn verstreken is en dat u al eerder op de hoogte was van de letselschade.

Absolute verjaring
Naast de verjaringstermijn van 5 jaar is er ook een absolute verjaringstermijn van 20 jaar. Deze is van toepassing vanaf het moment dat de letselschade opgelopen is. Wanneer u dus letselschade oploopt waar u 20 jaar later pas last van krijgt, dan kunt u geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. Vooral in asbestzaken worden slachtoffers geconfronteerd met deze absolute verjaringstermijn.

Heeft u hulp nodig bij uw letselschadezaak?
Schakel dan een ervaren jurist in. Door de juridische procedure snel op te starten en de verantwoordelijke partij aansprakelijk te stellen, zorgt u ervoor dat uw zaak niet kan verjaren. Neem contact op met Flyct of vul onze online letselschadetest in om te bepalen of u recht heeft op een letselschadevergoeding.alde voorschotten worden uiteindelijk, na berekening van de schade, in mindering gebracht op de uiteindelijke schadeposten of volledige schadeclaim. Als de verzekeraar de geleden schade al voor een belangrijk deel via voorschotten heeft betaald, zal er bij de eindregeling geen groot bedrag overblijven om uit te betalen. Het is belangrijk dat het slachtoffer zich daarop voorbereidt.

Voorschot

Hoe lang duurt het voordat een voorschot wordt betaald?

De Gedragscode Behandeling Letselschade dicteert dat het voorschot binnen 14 dagen betaald moet zijn. Veel verzekeraars vinden een voorschot ook geen probleem en zullen snel tot betaling overgaan. Er zijn echter altijd verzekeraars die weigeren een voorschot te verstrekken. Het is belangrijk dat u de juiste juridische hulp aan uw kant heeft staan om te zorgen dat u ook bij deze verzekeraars een voorschot krijgt.

De betaalde voorschotten worden uiteindelijk, na berekening van de schade, in mindering gebracht op de uiteindelijke schadeposten of volledige schadeclaim. Als de verzekeraar de geleden schade al voor een belangrijk deel via voorschotten heeft betaald, zal er bij de eindregeling geen groot bedrag overblijven om uit te betalen. Het is belangrijk dat het slachtoffer zich daarop voorbereidt.

Wanneer heb ik recht op een voorschot bij letselschade?

De Gedragscode Behandeling Letselschade geeft aan dat een slachtoffer van letselschade niet voor alle kosten op moet draaien in afwachting van de afhandeling van de schadeclaim. U heeft dus recht op een voorschot wanneer u slachtoffer bent van een ongeval en hierdoor kosten maakt. Om in aanmerking te komen voor een voorschot moet u wel het stadium van aansprakelijkheid gepasseerd zijn. Een ander moet dus aansprakelijk zijn voor uw letselschade.

Als de aansprakelijkheid geregeld is, dient u het verzoek tot voorschot in bij de verzekeraar. Niet alle verzekeraars hanteren dezelfde gedragscode wanneer het om een voorschot gaat. Het is dus verstandig om u bij te laten staan door een ervaren letselschade advocaat of jurist. Zo weet u zeker dat u het voorschot krijgt waar u recht op heeft.

Wat is een voorschot?

Een voorschot is een vooruitbetaling van schade die op korte termijn is te verwachten. In de praktijk wordt ook over voorschotten gesproken als het gaat om uitbetaling van schade, terwijl er nog geen eindregeling is. Door goede bevoorschotting wordt voorkomen dat het slachtoffer onnodige financiële zorgen krijgt gedurende de schadebehandeling. Het is daarom wezenlijk voor de verhoudingen tussen partijen.

Welke schadeposten komen in aanmerking voor een voorschot?

U kunt geen voorschot krijgen voor alle schadeposten die meegenomen worden in de uiteindelijke schadeclaim. Alleen de schadeposten waar u nu kosten aan heeft of in de zeer nabije toekomst kosten voor moet maken. U kunt hierbij denken aan:

 • kosten voor huishoudelijke hulp en kinderopvang
 • kosten voor verzorging en verpleging
 • kosten voor (para)medische behandelingen die niet door de zorgverzekering worden vergoed
 • kosten van rechtshulp
 • kosten van expertise
 • inkomensverlies gedurende de eerste twee jaar na het ongeval

Bovenstaande kosten zijn enkele voorbeelden van schadeposten die u zelf zult moeten voorschieten in afwachting van de afhandeling van uw zaak. Het is niet de bedoeling dat u in de financiële problemen komt door een ongeval waar een ander verantwoordelijk voor is. U heeft daarom recht op een voorschot bij dergelijke schadeposten.

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)