Keurmerk Letselschade: Stichting De Letselschade Raad

Welke bedrijven krijgen het keurmerk letselschade?

logo_register-letselschade-0-2

Stichting De Letselschade Raad
De Letselschade Raad werkt met betrokken professionele partijen aan verbetering van het schaderegelingsproces bij letselschade. Gezamenlijk streven zij naar meer harmonie, openheid en respect. Dit alles in het belang van mensen met letselschade.

Onafhankelijk
De Raad, als onafhankelijke en overkoepelende organisatie, bestaat uit alle partijen die betrokken zijn bij de behandeling van letselschadezaken. In het Platformoverleg van de Raad hebben de volgende partijen zitting:

Slachtofferhulp Nederland
ANWB
Verbond van Verzekeraars
NIVRE, NIS en NLE (Letselschade-Experts)
GAV (Geneeskundig adviseurs)
NVvA (Arbeidsdeskundigen)
Ministerie van Justitie en Veiligheid (toehoorder)
LSA (Vereniging van letselschadeadvocaten, toehoorder)

Over De Letselschade Raad
De Letselschade Raad biedt organisaties uit de letselschadepraktijk en gezondheidszorg een forum voor overleg. De activiteiten worden mede gefinancierd door de overheid.

De Raad ontwikkelt:

Gedragscodes
Richtlijnen voor schadevergoeding
Toezicht op kwaliteit
Algemene voorlichting op de website en doorverwijzing

Register Letselschade
Het Register Letselschade is hét overkoepelend kwaliteitsregister voor professionele dienstverleners in letselschadezaken.

In het Register Letselschade vinden mensen met letselschade:
– gekwalificeerde belangenbehartigers zoals letselschade-experts en letselschade-advocaten die zich conformeren aan de kwaliteitseisen die de branche aan hen stelt.
– overige dienstverleners die Gedragscodes GBL, GOMA en De Letselschade Richtlijnen onderschrijven en zich hebben gecommitteerd om die na te leven.

Doe hier onze letselschade test en ontdek de mogelijkheden voor verhaal en uw kans op schadevergoeding na een ongeval of meld meteen hier uw letselschade als gevolg van een ongeval (geen mishandeling of medische misser). [csbshare]

 

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)