Welke bedrijven krijgen het Keurmerk Letselschade?

Stichting De Letselschade Raad
De Letselschade Raad werkt met betrokken professionele partijen aan verbetering van het schaderegelingsproces bij letselschade. Gezamenlijk streven zij naar meer harmonie, openheid en respect. Dit alles in het belang van mensen met letselschade.

Onafhankelijk

De Raad, als onafhankelijke en overkoepelende organisatie, bestaat uit alle partijen die betrokken zijn bij de behandeling van letselschadezaken. In het Platformoverleg van de Raad hebben de volgende partijen zitting:

 • Slachtofferhulp Nederland
 • ANWB
 • Verbond van Verzekeraars
 • NIVRE, NIS en NLE (Letselschade-Experts)
 • GAV (Geneeskundig adviseurs)
 • NVvA (Arbeidsdeskundigen)
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid (toehoorder)
 • LSA (Vereniging van letselschadeadvocaten, toehoorder)

 

Over de Letselschade Raad

De Letselschade Raad biedt organisaties uit de letselschadepraktijk en gezondheidszorg een forum voor overleg. De activiteiten worden mede gefinancierd door de overheid.

De Raad ontwikkelt:

 • Gedragscodes
 • Richtlijnen voor schadevergoeding
 • Toezicht op kwaliteit
 • Algemene voorlichting op de website en doorverwijzing

Register Letselschade

Het Register Letselschade is hét overkoepelend kwaliteitsregister voor professionele dienstverleners in letselschadezaken.

In het Register Letselschade vinden mensen met letselschade:
– gekwalificeerde belangenbehartigers zoals letselschade-experts en letselschade-advocaten die zich conformeren aan de kwaliteitseisen die de branche aan hen stelt.
– overige dienstverleners die Gedragscodes GBL, GOMA en De Letselschade Richtlijnen onderschrijven en zich hebben gecommitteerd om die na te leven.