Over het nationale keurmerk

Stichting De Letselschade Raad
De Letselschade Raad werkt met betrokken professionele partijen aan verbetering van het schaderegelingsproces bij letselschade. Gezamenlijk streven zij naar meer harmonie, openheid en respect. Dit alles in het belang van mensen met letselschade.

Flyct is aangesloten bij het NKL

Ook Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade. De stichting die achter het keurmerk zit, voert regelmatig audits uit op basis van de gestelde voorwaarden. Alleen bureaus en adviseurs die slagen voor deze keuring mogen het keurmerk voeren. Het Keurmerk staat voor: deskundigheid, onafhankelijkheid, transparantie en heldere communicatie.

Lees hier meer over Flyct

 

Over de Letselschade Raad

De Letselschade Raad biedt organisaties uit de letselschadepraktijk en gezondheidszorg een forum voor overleg. De activiteiten worden mede gefinancierd door de overheid.

Onafhankelijke organisatie

De Raad, als onafhankelijke en overkoepelende organisatie, bestaat uit alle partijen die betrokken zijn bij de behandeling van letselschadezaken. In het Platformoverleg van de Raad hebben de volgende partijen zitting:

  • Slachtofferhulp Nederland
  • ANWB
  • Verbond van Verzekeraars
  • NIVRE, NIS en NLE (Letselschade-Experts)
  • GAV (Geneeskundig adviseurs)
  • NVvA (Arbeidsdeskundigen)
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid (toehoorder)
  • LSA (Vereniging van letselschadeadvocaten, toehoorder)

 

Waar de raad zich mee bezig houdt

De Raad ontwikkelt en beheert de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) en de Gedragscode Medische incidenten (GOMA). Beide codes bevatten spelregels en aanbevelingen voor een vlot en transparant verloop van de schaderegeling. Met al zijn activiteiten zorgt de Raad dat deze gedragscodes draagvlak vinden.

Het Register Letselschade

Het Register Letselschade is hét overkoepelend kwaliteitsregister voor professionele dienstverleners in letselschadezaken.

In het Register Letselschade vinden mensen met letselschade:
– gekwalificeerde belangenbehartigers zoals letselschade-experts en letselschade-advocaten die zich conformeren aan de kwaliteitseisen die de branche aan hen stelt.
– overige dienstverleners die Gedragscodes GBL, GOMA en De Letselschade Richtlijnen onderschrijven en zich hebben gecommitteerd om die na te leven.

Hulp nodig?

Heeft u vragen over het Keurmerk Letselschade? Of hulp nodig bij het claimen van uw letselschade? Flyct helpt u graag verder. Neem bij vragen contact op met een van onze medewerkers via: 088 100 43 00 of via mail nieuweschade@flyct.nl.

Benader mij*