Wat is letselschade?

U heeft letselschade wanneer u door een ander verwondingen, blessures of ander letsel opgelopen heeft en u hierdoor materiële of immateriële schade heeft opgelopen. Wanneer een ander verantwoordelijk is voor het letsel dan heeft het slachtoffer recht op een schadevergoeding. De letselschadevergoeding is een geldbedrag om het slachtoffer te compenseren voor de geleden fysieke en geestelijke schade.

Wat is letselschade?

Wat valt er onder letselschade?

Letselschade omvat alle schade die een slachtoffer oploopt na een ongeval. Veelvoorkomende situaties waarbij letselschade kan ontstaan, zijn:

De letselschadeclaim wordt opgebouwd uit de verschillende schadeposten (zowel materiële als immateriële schade). Enkele voorbeelden van schadeposten die onder letselschade vallen zijn:

  • Medische kosten
  • Smartengeld
  • Verlies van inkomsten
  • Verlies van zelfredzaamheid

Naast deze schadeposten vallen er nog veel meer zaken onder letselschade. Een letselschadespecialist kijkt altijd naar de persoonlijke situatie van het slachtoffer, zodat er geen schadeposten gemist worden. Lees hier meer over de soorten letsel.

Hoe werkt een letselschadezaak?

Een slachtoffer in een letselschadezaak moet een aantal stappen doorlopen om een schadevergoeding te krijgen:

  1. Stel de juiste persoon aansprakelijk
  2. Documenteer alle gemaakte kosten en gemiste inkomsten
  3. Verwerk alle geleden schade in een letselschadeclaim
  4. Dien de schadeclaim in bij de verzekeraar van de tegenpartij

Bovenstaande stappen zijn belangrijk in elke letselschadezaak. Een slachtoffer kan dus zelf het hele traject regelen. Vaak is het echter wel verstandig om een letselschade advocaat of jurist in te schakelen. Door de ervaring van een letselschade specialist krijgt een slachtoffer vaak een hogere schadevergoeding omdat er geen schadeposten over het hoofd worden gezien.

Stel uw vragen aan een specialist

Heeft u hulp nodig bij het claimen van uw smartengeld? Neem bij vragen contact op met Milly van ons Intake team via: 088 100 43 00 of via mail nieuweschade@flyct.nl.