Letselschade in het kort

U heeft letselschade wanneer u door een ander verwondingen, blessures of ander letsel opgelopen heeft en u hierdoor materiële of immateriële schade heeft opgelopen. Wanneer een ander verantwoordelijk is voor het letsel dan heeft het slachtoffer recht op een schadevergoeding. De letselschadevergoeding is een geldbedrag om het slachtoffer te compenseren voor de geleden fysieke en geestelijke schade.

Wat is letselschade?

Materiële of immateriële schade?

Als we het hebben over letselschade maken, we een onderscheid tussen materiële en immateriële schade. Materiële schade is schade waar een duidelijk bedrag aan gekoppeld kan worden, schade die uitgedrukt kan worden in geld. Immateriële schade is schade met een minder duidelijke waarde. We kijken dan naar psychische en emotionele schade. Bijvoorbeeld verdriet en pijn. We leggen het verschil verder uit aan de hand van een voorbeeld.

Iemand die als zelfstandige in de bouw werkt, valt door een fout van een ander van een steiger door een. Hij breekt hierbij zijn been op meerdere plekken en hij blijft na het ongeluk pijn aan zijn been houden. Door het ongeluk kan hij een paar maanden niet werken.

Materiële schade kan in dit geval zijn:

 • Het verlies aan inkomsten
 • De kosten voor fysiotherapie
 • Huishoudelijke hulp die hij heeft ingeschakeld omdat hij niet zelf het huishouden kan doen.

Immateriële schade kan in dit geval zijn:

 • De angst om weer van een ladder te vallen
 • Schaamte om het litteken op zijn been
 • De pijn aan zijn been

Wat valt er onder letselschade?

Letselschade omvat alle schade die een slachtoffer oploopt na een ongeval. Veelvoorkomende situaties waarbij letselschade kan ontstaan, zijn:

De letselschadeclaim wordt opgebouwd uit de verschillende schadeposten, zowel materiële als immateriële schade. De letselschade kan pas geclaimd worden als de aansprakelijkheid is vastgesteld. Makkelijker gezegd: als de dader erkent dat hij schuldig is.
Enkele voorbeelden van schadeposten die onder letselschade vallen zijn:

 • Medische kosten
 • Smartengeld
 • Verlies van inkomsten
 • Verlies van zelfredzaamheid
 • Lichamelijk en geestelijke schade

Naast deze schadeposten vallen er nog veel meer zaken onder letselschade. Een letselschadespecialist kijkt altijd naar de persoonlijke situatie van het slachtoffer, zodat er geen schadeposten gemist worden. Lees hier meer over de soorten letsel.

Hoe werkt een letselschadezaak?

Een slachtoffer in een letselschadezaak moet een aantal stappen doorlopen om een schadevergoeding te krijgen:

 1. Stel de juiste persoon aansprakelijk
 2. Documenteer alle gemaakte kosten en gemiste inkomsten
 3. Verwerk alle geleden schade in een letselschadeclaim
 4. Dien de schadeclaim in bij de verzekeraar van de tegenpartij

Bovenstaande stappen zijn belangrijk in elke letselschadezaak. Een slachtoffer kan dus zelf het hele traject regelen. Vaak is het echter wel verstandig om een letselschade advocaat of jurist in te schakelen. Door de ervaring van een letselschade expert krijgt een slachtoffer vaak een hogere schadevergoeding omdat er geen schadeposten over het hoofd worden gezien.

Stel uw vragen aan een specialist

Heeft u hulp nodig bij het claimen van uw letselschade? Of wilt u weten op welke vergoeding u recht heeft? Neem bij vragen contact op met Milly van ons Intake team via: 088 100 43 00 of via mail nieuweschade@flyct.nl.