Schadevergoeding bij zwaar letsel

Wanneer u letselschade oploopt na een ongeluk wilt u weten of uw zaak verhaalbaar is en welk letselschadebedrag u kunt verwachten. Het berekenen van een schadevergoeding is als gevolg van een ongeluk ingewikkelder dan het lijkt. De schadevergoeding wordt namelijk volledig gebaseerd op de persoonlijke situatie van het slachtoffer. Zaken als de ernst van het letsel, de lichamelijke beperkingen als gevolg van het letsel, duur van het herstel en meer wegen allemaal mee in de berekening van de letselschade.

Er zijn verschillende niveaus van ernst waarop de we hoogte van de schadevergoeding baseren. Op deze pagina lichtten we een aantal verschillende zware letselschadecategoriën toe. Per onderwerp vertellen we wat het inhoudt, of deze schade vergoed kan worden en geven we enkele voorbeeldbedragen.

Letselschade bij brandwonden

Wat is zwaar letsel?

Zwaar letsel is een term die gebruikt wordt om ernstige verwondingen te beschrijven die aanzienlijke fysieke of psychologische schade veroorzaken. Dit soort letsel kan leiden tot langdurige of permanente schade, zoals het verlies van een ledemaat, blijvende invaliditeit, of ernstige littekens. Ook omvat het ernstige interne verwondingen, zoals hersenletsel, ernstige botbreuken, of inwendige bloedingen, en situaties waarbij u langdurige medische behandeling of revalidatie nodig heeft.

Zwaar letsel kan levensbedreigend zijn omdat het vaak gaat om ernstige verwondingen die vitale functies van uw lichaam aantasten. Denk bijvoorbeeld aan ernstige bloedingen, beschadiging van interne organen zoals het hart of de longen, of letsel aan de hersenen. Deze verwondingen kunnen ervoor zorgen dat uw lichaam niet meer goed functioneert, wat uw leven in direct gevaar brengt. Snelle en adequate medische hulp is dan cruciaal om uw overlevingskansen te vergroten.

Soorten zwaar letsel

Vragen over zwaar letsel

  • Wat valt er onder zwaar letsel?

    Onder zwaar letsel valt letsel waarvan het herstel lange tijd duurt of waarvan u nooit meer helemaal herstelt. Voorbeelden zijn: dwarslaesie, tandletsel, amputatie, brandwonden of hersenletsel. Het kan gaan om verschillende niveaus van ernst waarop Flyct de hoogte van de schadevergoeding baseert.

    Online staan er heel veel indicaties die u zou kunnen krijgen voor uw opgelopen letselschade. Helaas is het niet altijd verstandig hiernaar te kijken. Het kan namelijk een vertekend beeld geven. De hoogte van de schadevergoeding hangt af van de ernst van uw persoonlijke situatie. Dat kan betekenen dat u misschien een ander bedrag krijgt dan online aangegeven.

Hulp nodig? Neem contact op!

Heeft u hulp nodig bij het claimen van uw letselschade? Of wilt u weten op welke vergoeding u recht heeft? Neem bij vragen contact op met een van onze medewerkers van afdeling Juridisch Advies en Intake via: 088 100 43 00 of via mail nieuweschade@flyct.nl.

Benader mij*