Letselschade bij brandwonden

Er zijn verschillende gradaties van brandwonden. Vooral de tweede- en derdegraads brandwonden kunnen een flinke impact hebben op uw dagelijks leven. Door de pijn worden dagelijkse taken bemoeilijkt. Daarnaast zorgt de nodige medische hulp voor kosten die u zonder het letsel niet had hoeven maken.

De aansprakelijke partij moet u een schadevergoeding betalen voor de gemaakte kosten en de gemiste inkomsten. De letselschade juristen van Flyct zorgen ervoor dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft.

Wilt u direct weten of uw zaak kans van slagen heeft? Doe dan de online letselschadetest. Binnen enkele minuten weet u of u letselschade kunt claimen naar aanleiding van de brandwonden.

Letselschadetest

Schadevergoeding bij brandwonden

Heeft u door toedoen van een ander brandwonden opgelopen? Claim dan een schadevergoeding!

Doe de letselschadetest en bereken hoeveel schade u kunt claimen.

Letselschadetest

Wilt u meer informatie over letselschade claimen na een ongeval met aangezichtsletsel? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

11
T: 088 100 4300
E: nieuweschade@flyct.nl

Wanneer kan ik een schadevergoeding bij brandwonden claimen?

In principe kunt u een schadevergoeding claimen wanneer een ander aansprakelijk is voor de brandwonden. Als de tegenpartij deze aansprakelijkheid erkend heeft, dan vergemakkelijkt dit uw zaak. Ook zonder de erkenning van de tegenpartij kunt u echter een schadevergoeding claimen. Het is dan essentieel dat u het juiste bewijsmateriaal verzamelt om de aansprakelijkheid aan te tonen. De letselschade jurist van Flyct helpt u hiermee.

De tweede eis om een schadevergoeding te claimen is het causale verband tussen de geleden letselschade en de brandwonden. Dit betekent dat u moet kunnen aantonen dat de kosten of gemiste inkomsten een gevolg zijn van het letsel. Bij bepaalde schadeposten, zoals medische kosten, is dit eenvoudig aan te tonen. Bij andere schadeposten is dit ingewikkelder. De letselschade jurist van Flyct zorgt ervoor dat alle schadeposten goed beargumenteerd worden om zo een eerlijke schadevergoeding te claimen.

Flyct claimt uw letselschade met lef en zorgt ervoor dat u het bedrag krijgt waar u recht op heeft. Vul de letselschadetest in om inzicht te krijgen in wat wij voor u kunnen betekenen.

Letselschadetest 

Welke schade kan ik claimen bij brandwonden?

In de letselschadevergoeding kunt u alle schade claimen die direct of indirect voortvloeit uit het letsel. Hier valt ook de immateriële schade onder. Welke schade u dus kunt claimen, is volledig afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Enkele voorbeelden van schadeposten die u kunt meenemen in de letselschadevergoeding:

  • Smartengeld
  • Medische kosten
  • Verlies van inkomen

Bovenstaande schadeposten zijn slechts een indicatie van de mogelijkheden bij letselschade door brandwonden. Een ervaren letselschade jurist kan precies voor u uitzoeken welke schadeposten van toepassing zijn op uw situatie. Zorg er dus voor dat u geen schadeposten over het hoofd ziet door de juristen van Flyct in te schakelen. Neem contact met ons op via 088 100 43 00 of info@flyct.nl.

Hoeveel letselschade kan ik claimen?

De hoogte van een schadevergoeding bij letselschade wordt bepaald aan de hand van de schadeposten. Voor bepaalde schadeposten geldt een standaard vergoeding, bij andere schadeposten is het volledig afhankelijk van uw situatie. De medische kosten zijn bijvoorbeeld volledig afhankelijk van de ernst van de brandwonden.

Letselschade bij brandwonden claimen door een letselschade advocaat

Het is verstandig om juridische hulp in te schakelen bij letselschade. De tegenpartij zal proberen om de schadevergoeding zo laag mogelijk te houden. Een goed onderbouwde zaak is dan essentieel om een eerlijke schadevergoeding te krijgen. Het is alleen niet noodzakelijk om letselschade te claimen via een letselschade advocaat. Het is voor u zelfs beter om de letselschade te claimen via een letselschade jurist. Een advocaat is namelijk aanzienlijk duurder dan een jurist. Advocaten mogen ook niet gratis voor een cliënt werken, juristen mogen dit wel. Het enige voordeel van een advocaat is dat hij mag procederen voor een rechtbank. Dit is in 90% van alle letselschadezaken echter niet nodig. De schadevergoeding wordt meestal geregeld via de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij.

Schadevergoeding bij brandwonden claimen

Heeft u door toedoen van een ander brandwonden opgelopen? Dan heeft u recht op een schadevergoeding. De letselschade jurist van Flyct helpt u aan een eerlijke schadevergoeding. Wij gaan de strijd aan met de tegenpartij en claimen de schadevergoeding met lef!
Neem vrijblijvend contact op met onze letselschadespecialisten:

088 100 43 00 info@flyct.nl

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)