Veel mensen met de auto op vakantie: wat te doen bij (letsel)schade?

Nu de corona-maatregelen flink zijn versoepeld, is de verwachting dat het autoverkeer in Nederland de komende zomer enorm gaat toenemen. Ongeveer 80% van het ‘normale’ autoverkeer in de grote steden is inmiddels weer terug op het niveau van voor de corona-maatregelen. Veel mensen ruilen het openbaar vervoer in voor de auto en veel vakantiegangers pakken deze zomer de auto in plaats van het vliegtuig. 90% van de vakanties binnen Nederland vonden voor corona ook al plaats met de auto. Voor vakanties in het buitenland was de auto eveneens het meest gekozen vervoermiddel. Daarnaast is het fietsverkeer volgens onderzoeksbureau VIA flink toegenomen.

Meer verkeersongevallen tijdens zomervakantie
Met het te verwachte drukke vakantieverkeer komende zomer is het mogelijk dat er meer verkeersongevallen gaan plaatsvinden. Men is geneigd te denken dat de meeste auto-ongelukken gebeuren bij regenval of typisch winterweer. Uit onderzoek volgt ook dat er twee tot vier keer meer verkeersongevallen zijn in Nederland tijdens winterweer, in vergelijking met droge periodes. Onderzoek naar weersomstandigheden en verkeersongevallen heeft zich in het verleden met name gericht op de invloed van regen. Uit een Nederlandse studie uit 2000 volgt dat ook bij warm weer er meer verkeersongevallen plaatsvinden dan normaal. Uit onderzoek uit België volgt dat in hele warme periodes het aantal auto-ongelukken toeneemt met 15 procent. Het aantal ongelukken met zwaargewonden stijgt zelfs met maar liefst 31 procent.

Volgens een Duitse studie nemen bij warmte de emoties toe en reageren mensen prikkelbaarder. Daarnaast treedt volgens dezelfde studie bij hoge temperaturen bij bestuurders vermoeidheid en concentratieverlies op en neemt de reactiesnelheid af. Als mogelijke verklaring wordt genoemd dat bestuurders op andere tijden van de dag de weg opgaan en dat ze ’s nachts slechter of korter slapen door de hoge nachttemperaturen, waardoor ze vermoeider aan het verkeer deelnemen.
Het toenemende auto- en fietsverkeer, in combinatie met de verwachte warme zomer, het toenemende gebruik van mobiele telefonie en infotainment achter het stuur én dat veel Nederlanders met de auto op vakantie gaan, kan tot gevolg hebben dat het aantal verkeersongevallen ook gaat toenemen. Na zo’n ongeval kan uw relatie niet alleen zitten met veel nare fysieke en/of mentale gevolgen, maar kan uw relatie ook wat betreft de (letsel)schade voor veel juridische en praktische vragen komen te staan.

Flyct kan uw relatie helpen bij schade
Als de welverdiende vakantie van uw relatie wordt overschaduwd door een ongeval in Nederland of in het buitenland, dan helpt Flyct u en uw relatie graag verder. Flyct heeft de expertise in huis om de (letsel)schade voor uw klant te verhalen. Ook bij een ongeval in het buitenland hebben wij de kennis en ervaring in huis om uw relatie te helpen bij het verhalen van schade. Neemt u gerust contact op met Flyct.

Bel Flyct op 088-1004300: u hoort dan wat wij voor uw klant kunnen betekenen!