Ongeval tijdens werk

Hieronder gaan we dieper in op het belang van bewust rijden en veiligheid op de weg en aansprakelijkheid bij een verkeersongeval onder werktijd.
verkeersongeval-onder-werktijd

Wie is aansprakelijk bij een verkeersongeval onder werktijd?

De aansprakelijkheid bij een verkeersongeval onder werktijd kan afhangen van verschillende factoren, waaronder de specifieke omstandigheden van het ongeval en de geldende wetgeving. In veel gevallen wordt de werkgever als verantwoordelijk beschouwd voor ongevallen die plaatsvinden tijdens de normale uitvoering van werkgerelateerde taken. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke overwegingen:

Werknemer in een bedrijfsvoertuig: Als een werknemer een bedrijfsvoertuig bestuurt en betrokken is bij een ongeval, wordt de werkgever vaak als aansprakelijk beschouwd. Dit geldt vooral als het voertuig eigendom is van het bedrijf.

Werknemer in eigen voertuig voor werkdoeleinden: als een werknemer zijn eigen voertuig gebruikt voor werkgerelateerde taken, kan de aansprakelijkheid afhangen van de omstandigheden en het beleid van het bedrijf. Sommige bedrijven hebben mogelijk een verzekering die dekking biedt voor ongevallen tijdens werkgerelateerde verplaatsingen.

Werknemer onderweg naar een werkgerelateerde bestemming: als het ongeval plaatsvindt terwijl de werknemer onderweg is naar een werkgerelateerde bestemming, zoals een klantafspraak, kan de werkgever nog steeds als aansprakelijk worden beschouwd.

Overmachtssituaties: in sommige gevallen kan een verkeersongeval worden beschouwd als overmacht, zoals onverwachte en oncontroleerbare gebeurtenissen. Dit kan de aansprakelijkheid verminderen.

Het is belangrijk om te weten dat juridische aspecten kunnen variëren op basis van de lokale wetgeving en individuele omstandigheden. In geval van een verkeersongeval onder werktijd is het raadzaam juridisch advies in te winnen en het bedrijfsbeleid te raadplegen om de specifieke aansprakelijkheid te bepalen.

Ongeval onderweg naar werk meegemaakt?

Onze dagelijkse reizen naar het werk zijn vaak ingebed in routine – een reeks vertrouwde handelingen en bekende routes. Toch kunnen zelfs de meest voorspelbare ochtenden een onverwachte wending nemen.

Als een ongeval plaatsvindt terwijl de werknemer onderweg is naar het bedrijf aan het begin van de werkdag, wordt de aansprakelijkheid vaak beschouwd als zijnde buiten de verantwoordelijkheid van de werkgever. In veel jurisdicties worden werknemers tijdens het woon-werkverkeer als op eigen risico beschouwd.

Een eenzijdig ongeval tijdens werktijd

De verantwoordelijkheid voor een eenzijdig ongeval tijdens het werk hangt af van verschillende factoren, waaronder de specifieke omstandigheden van het ongeval en de wetgeving in de betreffende jurisdictie.

Als het eenzijdige ongeval plaatsvindt onder omstandigheden die direct verband houden met de uitvoering van werkgerelateerde taken, kan de werkgever mogelijk aansprakelijk worden gehouden. In principe zullen de bovengenoemde scenario’s ook in acht genomen worden.

Veelgestelde vragen

 • Kan een werkgever schade verhalen bij een werknemer?

  In sommige gevallen kan een werkgever proberen schade te verhalen op een werknemer, afhankelijk van de omstandigheden van de schade en de wetgeving in de betreffende jurisdictie. Hier zijn enkele situaties waarin dit mogelijk is:

  Schade door opzet of grove schuld: als een werknemer opzettelijk of door grove schuld schade veroorzaakt aan eigendommen van het bedrijf, kan de werkgever mogelijk de kosten verhalen op de werknemer.

  Schade door nalatigheid: als de schade het gevolg is van nalatigheid van de werknemer (bijvoorbeeld het niet volgen van bedrijfsprocedures of veiligheidsvoorschriften), kan de werkgever mogelijk proberen de kosten te verhalen.

  Contractuele afspraken: in sommige arbeidsovereenkomsten kunnen specifieke bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot aansprakelijkheid en schadevergoeding. Als een werknemer in strijd handelt met deze contractuele bepalingen, kan de werkgever mogelijk schadevergoeding eisen.

  Verzekeringen en dekkingen: als de schade gedekt is door een verzekering waarin de werknemer als verzekerde partij is opgenomen, kan de verzekeringsmaatschappij de kosten mogelijk verhalen op de werknemer.

  Juridisch advies: de mogelijkheid om schade te verhalen kan variëren afhankelijk van de wetgeving en de specifieke omstandigheden. Het is raadzaam dat de werkgever juridisch advies inwint om te bepalen of schadeverhaal juridisch haalbaar is.

  Werknemers hebben vaak ook bepaalde rechten en beschermingen, en het is van belang dat werkgevers handelen in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

 • Wie is verantwoordelijk voor schade tijdens werk?

  De aansprakelijkheid bij een verkeersongeval onder werktijd kan afhangen van verschillende factoren, waaronder de specifieke omstandigheden van het ongeval en de geldende wetgeving. In veel gevallen wordt de werkgever als verantwoordelijk beschouwd voor ongevallen die plaatsvinden tijdens de normale uitvoering van werkgerelateerde taken.

Hulp inschakelen bij een schadeclaim

Benieuwd of u recht heeft op een schadevergoeding en/of smartengeld na een verkeersongeluk? Neem dan contact met ons op en wij helpen u graag verder: 088 – 100 4300 of nieuweschade@flyct.nl

Of vul het formulier in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Benader mij*