Belastinggarantie

Belastinggarantie = verklaring van de aansprakelijke verzekeraar waar in staat dat de (letsel)schadevergoeding niet aan een heffing voor Inkomstenbelasting en/of sociale premies onderhevig is.

Ontstaat er met de Belastingdienst toch onenigheid over het wel of niet belastbaar zijn van de vergoeding belooft de verzekeraar deze discussie aan te gaan en als dat nodig is een gerechtelijke procedure te voeren. De kosten die hieruit voortvloeien zijn in dat geval ook voor de verzekeraar.

Als de fiscus toch een aanslag (inkomstenbelasting) meent te moeten opleggen over de (letsel)schadevergoeding, dan neemt de verzekeraar deze belastingaanslag voor haar rekening.

[new_royalslider id=”5″]