Een bizar ongeval

In 1963 ging de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen in werking. We kennen deze wet als de wet die ervoor moet zorgen dat alle auto’s in Nederland minimaal een aansprakelijkheidsdekking kennen. Het bijzondere van deze wet is dat een slachtoffer zich, buiten de verzekeringnemer om, kan richten tot de verzekeraar. Dat is in voorkomende gevallen buitengewoon prettig omdat je niet afhankelijk bent van de mede- of tegenwerking van de verzekeringnemer. De vraag is: is er dekking voor iedereen die schade oploopt door het verzekerd voertuig?

Het antwoord daarop is nee. De wetgever geeft de verzekeraars in art. 4 de ruimte om bepaalde schades buiten de dekking van de verzekering te houden. Schade ontstaan tijdens wedstrijden bijvoorbeeld. Maar ook de letselschade die de bestuurder van het schadeveroorzakende voertuig zelf oploopt. Dat is natuurlijk volkomen logisch. Je kunt natuurlijk geen aansprakelijkheidsvordering op jezelf hebben.

In een zaak die de Rechtbank te Rotterdam te beoordelen kreeg ging het om de volgende vraag. De uitsluiting van verzekeringsdekking geldt natuurlijk voor de bestuurder die ook verzekeringnemer is en een ongeval veroorzaakt maar geldt het ook voor de bestuurder die niet de verzekeringnemer is en die letsel oploopt door een eigen gebrek in het voertuig? Die heeft immers geen vordering op zichzelf maar op de eigenaar van de auto.

De rechtbank stelt in haar uitspraak dat de WAM geen steun biedt aan de gedachte dat een verzekeraar zo’n geval niet buiten de verzekeringsdekking zou mogen stellen.
Wat was er aan de hand?

Meneer A had een BMW met een gastank gekocht en de auto keurig verzekerd. Hij vond echter dat de gastank wel erg veel kofferbakruimte opslokte en verwijderde de tank.

Meneer B leende de auto van meneer A. Meneer A. moest tanken. Hij zag de gasnippel aan de buitenkant van de auto en ging dus gas tanken. Hij tankte onwetend van het gemis aan een gastank de kofferbak vol gas.
Toen hij later weer op weg was en een sigaretje opstak ontplofte de boel met brandwonden tot gevolg. Meneer B sprak de autoverzekeraar aan voor zijn schade. De verzekeraar wees de schade af. Terecht zo oordeelde de Rechtbank.