Letselschade door storm

De eerste lentestorm raast over Nederland. Mensen moeten alert zijn op ontwortelde bomen, afgebroken takken en rondvliegende dakpannen. Met windstoten van meer dan 100/u is het voor te stellen dat er iets op of tegen je aanvliegt. Maar wat als je letselschade oploopt door de storm? Wat als een dakpan of een zware tak op je hoofd valt? Of als een verkeersdeelnemer niet genoeg rekening houdt met de storm, de macht over zijn voertuig kwijtraakt en jou aanrijdt?

In een aantal gevallen is het mogelijk om jouw schade te verhalen. Om met het laatste voorbeeld te beginnen: als de verkeersdeelnemer niet genoeg rekening houdt met weersomstandigheden zoals storm, en daardoor tegen jou aanrijdt waardoor je letsel oploopt, is het meestal mogelijk om deze partij hiervoor aan te spreken. Met rondvliegende dakpannen, stenen, afgebroken takken of omgewaaide bomen zit het wat anders. De bezitter van een huis of een gebouw moet ervoor zorgen dat het huis of gebouw veilig is. Dat betekent ook dat het niet zomaar mogelijk moet zijn dat bepaalde materialen, zoals dakpannen, in het rond vliegen door de wind. Door harde windstoten kan het echter zo zijn dat een dakpan losraakt zonder dat de eigenaar daar wat aan kan doen. In dat geval kan de bezitter van het gebouw of een huis zich beroepen op overmacht. Met bomen is dat ook zo. De eigenaar van de boom moet ervoor zorgen dat een boom of de takken niet zomaar losraken en schade veroorzaken. De eigenaar moet voorzorgsmaatregelen nemen als duidelijk was dat de boom kan omvallen of takken makkelijk afbreken. Heeft de eigenaar dat niet gedaan en was het bekend dat het ging stormen? Dan is de eigenaar van de boom mogelijk aansprakelijk voor de schade.

Vraagt u zich af of u uw schade kunt verhalen? De juristen van Flyct letselschade zoeken het graag voor u uit. Heeft u vragen bel 088-1004300 of stuur een mail naar nieuweschade@flyct.nl. Of ontdek uw recht op een schadevergoeding met de letselschadetest:

Letselschadetest